Ambulances redden dagelijks levens maar zijn helaas ook vaak betrokken bij verkeersongevallen. Het voorrang verlenen aan deze voertuigen op kruispunten met intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) verhoogt de veiligheid, meent Jaap Hatenboer na zijn bezoek aan het ‘Kijkje in de Keuken voor Nood- en Hulpdiensten’ in Houten.

In Houten presenteerde het Partnership Talking Traffic – een samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven – onlangs de laatste ontwikkelingen op het gebied van smart mobility. Daaronder ook de mogelijkheid om via iVRI’s het licht op groen te laten springen wanneer een ambulance of andere hulpdienst nadert. Hatenboer, manager beleid & innovatie bij UMCG Ambulancezorg, is enthousiast. Door de drukte in de spoedzorg neemt het aantal ambulance-inzetten jaarlijks toe.

Veiligheidsrisico

“Als er spoed bij is, moeten ambulances zo vlot en snel mogelijk door het verkeer kunnen komen”, legt Hatenboer uit. “We introduceren daarmee een risico op de weg. Wij mogen namelijk een aantal zaken die andere verkeersdeelnemers niet mogen. Het begint ermee dat we met sirenes rijden. Daarnaast mogen we – als de patiëntenzorg erom vraagt – onder andere door rood rijden.” Dit laatste leidt helaas te vaak tot ongevallen met soms zelfs dodelijke afloop. Ondanks sirenes en zwaailichten zien andere weggebruikers wel hun groene verkeerslicht, maar niet de ambulance die met spoed aankomt. “De meeste ongevallen gebeuren op plekken waar verkeersdeelnemers zich veilig voelen. Dit geldt vooral in de eigen wijk, op een bekende route en bij kruispunten waar  weggebruikers groen hebben. Ze zijn zich dan niet bewust van het feit dat er een hulpdienst kan naderen. Naast autobestuurders geldt dit ook voor fietsers en voetgangers. Op plekken waar verkeersdeelnemers zich veilig voelen, vormen ambulances een extra risico.”

Automatisch op groen

iVRI’s en slimme mobiliteitsdiensten kunnen de situatie volgens Hatenboer een stuk veiliger maken. “Als wij op een kruispunt automatisch groen krijgen en de anderen rood, neemt de kans op ongevallen aanzienlijk af. Het zou een enorme verbetering zijn als dit in heel Nederland op deze manier zou functioneren. Nog veiliger wordt het als weggebruikers via de apps die zij gebruiken gewaarschuwd worden dat er een voorrangsvoertuig aankomt. Ambulances geven bij spoedritten informatie aan de cloud over de positie en rijrichting. De uitdaging is om dit op grote schaal mogelijk te maken. Omgekeerd zouden ambulancebestuurders via de app informatie kunnen krijgen over het openen/sluiten van bruggen en spoorwegovergangen. We hebben in Nederland veel bruggen. Als je eenmaal voor een gesloten brug staat, kan je geen kant meer uit. Het zou dus heel waardevol zijn als ambulancebestuurders advies krijgen over een alternatieve route, bijvoorbeeld omdat bruggen gesloten zijn of er een file staat.”

Achteruit de toekomst in

Voor Hatenboer staat vast dat met de komst van Talking Traffic voor ambulancediensten een wereld opengaat. En dus ook voor de zorg aan patiënten die met spoed naar een ziekenhuis moeten worden vervoerd. “We zitten in een soort ontdekkingstocht, die begint met het oplossen van problemen die we nu kennen. Maar de meest interessante toepassingen kennen we wellicht nog niet. Ik noem het achteruit de toekomst inlopen.” Hij is blij met het hoge niveau waarop binnen het Partnership Talking Traffic wordt gediscussieerd. “Je merkt dat er veel kennis om de tafel zit. Dat moet ook, want een ambulancedienst heeft andere belangen dan bijvoorbeeld het Openbaar Vervoer (OV). Wij vinden bijvoorbeeld dat onze ambulancechauffeurs  zich altijd op het verkeer moeten kunnen concentreren. Mobiliteitsdiensten moeten de ambulancechauffeur tijdig informeren maar hem ook voldoende met rust laten.”

Eerste toepassingen

Hatenboer verwacht dat ambulancediensten de eerste voordelen van Talking Traffic volgend jaar gaan merken. Ook veel andere hulp- en nooddiensten kijken ernaar uit. Zo kan de politie data uit iVRI’s gebruiken om verkeersongevallen te analyseren. De demo-dag in Houten werd bijgewoond door nood- en hulpdiensten (politie, ambulance, brandweer) maar ook door wegbeheerders, bloedvoorziening, CBR en rijschoolhouders. De dag werd afgerond met een plenair debat over een aantal dillema’s. Bijvoorbeeld: moeten bij het naderen van een voorrangsvoertuig alle rijrichtingen op rood of springt alleen de rijrichting van het noodvoertuig op groen? “Er zijn nog veel zaken om over na te denken”, zegt Robert Boomers van Siemens Mobility, dat de uitwisseling van verkeersdata via de cloud mogelijk maakt en eind dit jaar de priorisering van voorrangsvoertuigen oplevert. De wegbeheerders willen nog dit jaar een vierde van de 5.000 kruispunten met VRI’s in Nederland  ombouwen tot iVRI’s zodat die gaan ‘praten met de cloud’. De data die zij generen wordt via de cloud verwerkt. Om dit, en ook andere diensten vanuit de cloud, mogelijk te maken, bundelt Siemens Mobility binnen Talking Traffic de krachten met Ericsson en Simacan onder de naam Fortgång – Zweeds voor ‘vooruitgang’.