In september zijn bij Yunex Traffic vijf studenten aan hun stage begonnen. Wat vinden ze van hun stageopdracht en hoe ervaren ze de sfeer binnen het bedrijf? We vroegen het aan Levi Belfor, Cyriel van der Raaf, Rutger Vis, Kerem Üstun en Jules Clarissa.

“Een beter beeld bij de toekomst”

Levi Belfor, vierdejaarsstudent ICT aan de Haagse Hogeschool, ontwikkelt een AI-module (Artificial Intelligence) voor een verkeersbegeleidingssysteem in tunnels. De module wordt geïmplementeerd in een simulatie. “Superleuk om te doen! Ik hou van AI en programmeren en vind het leuk om oplossingen te bedenken en te testen. Met een blokje dat een auto voorstelt kan ik in het simulatieprogramma rondrijden om te kijken of het werkt wat ik bedacht heb.”

“Ik heb al veel nieuwe dingen geleerd, waaronder een werkmethode om projecten transparant te maken. Hierdoor weet je altijd wat er al klaar is en wat er nog moet gebeuren. Als stagiair krijg ik veel tips en word ik uitgedaagd om kritisch na te denken. Waarom doe ik iets op een bepaalde manier? Zou ik dit ook anders kunnen aanpakken? Deze stage geeft mij een goed beeld bij wat ik na mijn studie zou kunnen gaan doen. Ik wil naast AI en programmeren ook richting simulatie gaan. Anderzijds lijkt het me beter om te specialiseren dan van alles wat te kunnen. Yunex Traffic is een mooi bedrijf en gevestigd in de buurt van waar ik woon. Ik ga vragen of ik hier ook mag afstuderen.”

“Kennis en ideeën delen”

Cyriel van der Raaf zit in zijn laatste jaar software engineering aan de Hogeschool Leiden. “Computers zijn écht mijn ding. Vroeger loste ik altijd de computerproblemen van mijn ouders op. Omdat dit me aansprak, wilde ik leren programmeren.”

Als stageopdracht werkt hij aan een modelleringstool die Yunex Traffic gebruikt om tekeningen te maken. “In deze tool zit een documentatiegenerator. Ik ontwikkel een applicatie om het uitprinten van documenten meer te automatiseren, waardoor je onder andere de keuze hebt om slechts enkele pagina’s van een groot document uit te printen. Een uitdagende opdracht. Ik werk met technologie die ik nog niet kende en steek daar veel van op. Mijn applicatie is al voor de helft klaar. Iedere week houd ik samen met mijn begeleider een demonstratie of plannen we een sprint in. Het is inspirerend om stage te lopen bij Yunex Traffic. Ik kan hier goed mijn ideeën kwijt en de kennis delen die ik op school vergaard heb.”

“Een organisatie in beweging”

De studie Automotive Business Management aan IVA in Driebergen is toegespitst op de autobranche, maar door hun brede vakkenpakket kunnen studenten ook elders aan de slag. Rutger Vis wil na zijn studie zelf liever niet in de automobielsector aan de slag: “Ik zie op dit moment te weinig beweging en vernieuwing in deze branche.”

In verband met de doorstart van het voormalige Siemens Mobility onder de naam Yunex Traffic is Rutger nieuwe standaard templates voor onder meer Word en PowerPoint aan het ontwerpen. Dit vormt de basis voor zijn afstudeeropdracht rond de bedrijfscultuur. “Via enquêtes, een medewerkers-tevredenheidonderzoek en interviews ga ik de perceptie van medewerkers bij Yunex Traffic in kaart brengen. Stroken de ideeën van het management met wat er leeft op de werkvloer? Een aanpassing van een bedrijfscultuur gaat immers niet over één nacht ijs.”

“Vanwege corona heb ik in mijn derde jaar alleen online les kunnen volgen. Een verademing om bij Yunex Traffic af en toe op kantoor te kunnen werken! Ik ben graag onder de mensen. Met mij mag je altijd een praatje komen maken. Binnen dit bedrijf heerst een informele sfeer met een professionele ondertoon. Daar hou ik van. Zo zou het overal moeten zijn.”

“Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling”

Via een stage-evenement aan de Hogeschool Rotterdam kwam Kerem Üstün in contact met Yunex Traffic. Als stageopdracht werkt hij aan een tool om de veiligheid in tunnels te borgen. “Bij een brand in een verkeerstunnelbuis kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. Om deze buiten de vluchtweg(en) te houden, is overdruk nodig in het middentunnelkanaal. Ik optimaliseer een bestaande rekentool om de benodigde overdruk in het middentunnelkanaal te berekenen. Daaronder vallen taken zoals de rekentijd verkorten, de tool gebruiksvriendelijker maken, een database ontwikkelen en het model valideren.”

“Het model bevat ingewikkelde wiskundige en natuurkundige formules die ik niet tijdens mijn studie geleerd heb. Een uitdaging. Ik leer veel nieuwe dingen en krijg alle ruimte om te werken aan mijn persoonlijke ontwikkeling en de leerdoelen die ik daarvoor opgesteld heb. Ik heb wekelijks een vergadermoment met mijn begeleider. Ook daarbuiten kan ik hem goed bereiken.” Kerem wil nog een Islamitische studie gaan volgen en deze combineren met een parttime baan als programmeur. “Ik zou best bij Yunex Traffic willen werken. Dit bedrijf doet veel moeite om voor de werknemers een fijne werkomgeving te creëren.”

“Leuk om binnen een innovatief team te werken”

Jules Clarissa studeert Technische Informatica aan de Hogeschool Rotterdam en zit in het vierde jaar. Zijn stageopdracht: Next Generation Traffic Light. “Dit houdt in dat ik het DALI-protocol (Digital Adressable Lighting Interface) implementeer in verkeerslichten. Hierdoor kunnen verkeerslichten beter gemonitord en beheerd worden. Voor mij is dit allemaal nieuw, want ik heb nooit met het DALI-protocol en verkeerslichten gewerkt. Beide technologieën zijn bovendien nog nooit met elkaar gecombineerd. Ik heb veel onderzoek gedaan om dit mogelijk te maken. Deze opdracht sluit goed aan bij mijn studie. Technische Informatica is gefocust op hardware en software. Beide komen in mijn opdracht aan bod: ik zoek passende hardware voor het prototype en vervolgens programmeer ik de hardware.”

“Bij Yunex Traffic ontmoet ik mensen met verschillende vaardigheden en uiteenlopende kennis. Ik kan breed ervaring opdoen binnen het bedrijfsleven. Het contact met mijn begeleider en de andere stagiairs is goed. Yunex Traffic lijkt me een leuk bedrijf om na mijn studie voor te werken. Ik geloof in wat ze doen en vind het leuk om deel van een team te zijn dat zich richt op het verbeteren van infrastructuur en het bedenken van innovatieve ideeën om het menselijk welzijn te verbeteren.”