Na het aanbrengen van extra brandwerende bekleding is de Stadsbaantunnel in Utrecht sinds 30 september jl. weer open voor het wegverkeer. De flexibele samenwerking tussen alle betrokken partijen en integrale planning leidden tot een versnelling van de uitvoering.

De Stadsbaantunnel werd op 1 december 2015 opengesteld voor het verkeer. Hij is gerealiseerd door de Combinatie Stadsbaantunnel (CST), bestaande uit Siemens Mobility en BAM. Vorig jaar stelde de gemeente Utrecht vast dat de brandwerendheid van de tunnel onvoldoende was. Om dit te verhelpen werd besloten extra brandwerende platen aan te brengen op de tunnelwanden en een gedeelte van het plafond.

CST-projectteam

De aanbesteding voor het aanbrengen van de beplating werd door de gemeente Utrecht in de markt gezet. Siemens Mobility en BAM, die als CST het meer jaren onderhoud van de tunnel verzorgen, stelden een projectteam samen en kregen de opdracht om de impact op de tunneltechnische installaties inzichtelijk te maken en om daarna, met de aannemer van de brandwerende beplating, het plan tot uitvoering te brengen. “Wij zijn goed bekend met de tunneltechnische installaties”, aldus Coen Speckens van Siemens Mobility B.V., projectleider van CST. “Het demonteren en het opnieuw monteren en integraal testen, nadat de beplating aangebracht was, was bij ons in goede handen.”

Flexibele samenwerking

Dit voorjaar stelden CST en de projectorganisatie van de gemeente Utrecht in goede harmonie een plan van aanpak op. Speckens: “We hebben samen de risico’s overwogen en mitigerende maatregelen genomen.” Van 10 augustus tot en met 4 oktober was de tunnel gestremd. Op 18 september – en daarmee 7 dagen eerder dan afgesproken – was het werk uitgevoerd en kon de tunnel worden overgedragen aan het projectteam van de gemeente. Vanwaar deze versnelling? Speckens: “Dankzij de flexibele, transparante samenwerking en integrale planning tussen de gemeente, CST en platenleverancier Rowij Bouwchemie konden wij een aantal zaken parallel aan elkaar uitvoeren. Bovendien kwamen we tijdens de uitvoering nauwelijks tegenvallers tegen die we niet konden tackelen. Dit was het gevolg van de risicoanalyse die we van tevoren met de gemeente hadden opgesteld.”

COVID-proof

CST stelde voor de werkzaamheden een apart COVID-19-beheersplan op en wees één persoon aan als vast aanspreekpunt voor dit onderwerp. Vanwege COVID-19 verliep de Site Integratie Test (SIT) anders dan normaal, maar wel veilig en efficiënt. De betrokkenen zaten op veilige afstand van elkaar in een ruimte naast de bedieningsruimte van de tunnel. Met behulp van een bewegende camera konden zij op een groot beeldscherm inzoomen op alles wat ze wilden zien.

Documentatie

Siemens Mobility levert naast de projectleider ook de technisch manager van CST, die erop toezag dat alle betrokken partijen gestructureerd werkten en dat ook de SIT en SAT gestructureerd verliepen. Door de zorgvuldige documentatie kon het projectteam van de gemeente op zijn beurt aantoonbaar maken dat alles goed was opgeleverd. Het werk is binnen budget uitgevoerd. Speckens kijkt tevreden terug: “Als Siemens Mobility zijn we blij met het uitstekende verloop van dit project. Fijn dat ook BAM, Rowij en de gemeente Utrecht dit zo zien. Door de goede samenwerking heeft het wegverkeer minimaal hinder ondervonden, en zo hoort het.”