Tijdens de Automotive Week in Helmond is het project Spookfiles A58 officieel afgesloten. In een debat met de projectpartners blikte Thijs Brill namens Siemens Mobility terug op een leerrijk traject. “We hebben veel technische kennis opgedaan en onze innovatiekracht gedemonstreerd.”

De proef met de spookfiledienst op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg heeft drie jaar geduurd. Het project heeft een grote stap gezet in de ontwikkeling van coöperatieve diensten. Langs de A58 zijn 34 WiFi-P-bakens geplaatst waarvan Siemens er 17 leverde. Via de bakens wordt gecommuniceerd met on-board units in voertuigen zodat weggebruikers hun snelheid kunnen aanpassen om filevorming te voorkomen.

Innovatieve pilot

Thijs Brill was als service delivery manager vanuit onderhoudstechnisch oogpunt bij de pilot betrokken. “We zijn blij en trots aan dit project te hebben mogen deelnemen”, vertelde hij in Helmond. “Siemens staat voor innovatie. Spookfiles was voor ons een mooie kans om dit te laten zien. We hebben veel bijgeleerd op technisch vlak, maar ook over de samenwerking met andere partijen binnen een coöperatief project. We hadden bijvoorbeeld verwacht dat het merendeel van de storingen remote kon worden opgelost, maar in de praktijk moesten we toch nog wel eens ter plaatse storingen verhelpen. Hier zit nog ruimte voor verbetering in de toekomst.”

Korte doorlooptijd

Als uitdagend heeft Siemens Mobility de relatief korte doorlooptijd ervaren in combinatie met het streven om een basis neer te leggen voor vervolgprojecten rond coöperatieve mobiliteit. “Als projectpartners balanceerden we tussen snelheid en degelijkheid, waarbij onderlinge afstemming zeer belangrijk was. Een bijkomende uitdaging was het grote aantal stakeholders en interfaces.”

Beschikbaarheid

Siemens was zelf verantwoordelijk voor het monitoren van de bakens. Over beschikbaarheid waren op voorhand geen concrete afspraken gemaakt. De projectpartners moesten dit onderling met elkaar afstemmen. Brill: “Het was pittig om de verwachtingen op één lijn te krijgen, maar het is ons wel gelukt. De up-time van onze bakens bedroeg over het hele project 99%. Iedereen was het erover eens dat dit een mooi resultaat is. Nu is het zaak om ook het laatste procent specifiek te krijgen. Als één baken uitvalt, wordt dit opgevangen door een andere. Het gelijktijdig uitvallen van een rij bakens mag echter niet gebeuren. Dit kan men vastleggen in faaldefinities. Een masterstudent binnen Siemens Mobility heeft onlangs een model opgesteld dat berekent hoe men de bakens optimaal positioneert. In de simulatie zijn alle objecten meegenomen die het radiosignaal kunnen verstoren. Denk aan bruggen, maar bijvoorbeeld ook aan bomen. Zo blijven we constant verbeteren en optimaliseren.”

Breed toepasbaar

De door Siemens ontwikkelde bakens zijn opgebouwd uit standaard hardware met specifieke software. Ze hebben veel rekenkracht om data versleuteld, en dus veilig, te kunnen doorsturen. Siemens AG heeft inmiddels de opvolger van de Spookfile-bakens als breed inzetbare oplossing op de markt gebracht. Brill: “De bakens zijn eenvoudig aan te passen en goed te onderhouden. Door de open architectuur kan men hetzelfde platform inzetten voor oneindig veel toepassingen. Dat hebben we in het kader van Spookfiles bewezen: eind 2015 hebben we het platform in drie weken tijd geschikt gemaakt om weggebruikers te informeren over wegwerkzaamheden en dit in een demo op de verkeerscentrale getoond.”
Nu de pilot Spookfiles is afgerond staan de bakens nog tot september 2017 langs de A58. Gedurende deze periode houdt Siemens ze beschikbaar.