Files kosten jaarlijks bijna 800 miljoen euro. Nieuwe technologieën moeten zorgen voor betere doorstroming. Achter het stuur met de laptop, de luie automobilist wil het wel. Een zelfrijdende auto die naar eigen inzicht over de weg zoeft: het is comfortabeler én, beloven fabrikanten, veiliger.De zogenaamde spookfiles horen dan tot het verleden.

Siemens Mobility is door de Regio Brabant en Rijkswaterstaat gekwalificeerd om samen met partner Be-Mobile een oplossing te ontwikkelen voor het bestrijden van de spookfiles op Rijksweg A58 tussen Tilburg en Eindhoven. Met intelligente coöperatieve verkeersoplossingen (C-ITS) zullen auto’s onderling en met de systemen langs de weg gaan communiceren, waardoor automobilisten al in 2015 in de auto informatie kunnen krijgen over bijvoorbeeld het aanpassen van de snelheid.

Spookfiles

Spookfiles zijn files die niet ontstaan door een ongeval of een bottleneck in de weg, maar door onverwacht remgedrag van automobilisten in druk verkeer. Landelijk zijn spookfiles verantwoordelijk voor 20 procent van de filedruk. Op de A58 is er op het traject Tilburg-Eindhoven echter sprake van een percentage van 42 procent en op het traject Eindhoven-Tilburg van 31 procent. Ook in de regio Rotterdam is veel belangstelling voor een oplossing voor spookfiles, die zich vaak voordoen op het zogenaamde slingertraject A16-A20-A13 en vice versa.

De Regio Brabant wil als eerste de spookfiles aanpakken door coöperatieve verkeersoplossingen toe te passen op de A58. Het betreft de grootste uitrol van coöperatieve systemen tot nu toe in Nederland. Overheidspartijen en markt zullen samenwerken in de totstandkoming en beiden zullen ervaring opdoen met coöperatieve systemen en het bestrijden van files middels slimme verkeerstechnologie.

Navigatiesystemen

Siemens heeft veel internationale ervaring met het toepassen van ITS. Op grond van die ervaring kan samen met Be-Mobile een optimaal geïntegreerd systeemontwerp gemaakt worden voor de A58. Er wordt gestart met de communicatie tussen de weg en de auto (I2V) en dan vooral met navigatiesystemen die directe verbinding hebben met het mobiele telefoonnetwerk. Auto’s kunnen ook uitgerust worden met een ontvanger, die naar verwachting vanaf 2016 standaard in auto’s zal worden ingebouwd.

De bestaande wegkantsystemen (WKS) in het portfolio van Siemens moeten worden aangepast tot een nieuw type C-WKS. De C staat voor coöperatief waarmee communicatie tussen voertuig en wegkant (I2V-V2I) en tussen wegkant en centrale (I2I) wordt bedoeld. “Het is een uitdagende opdracht, maar gegeven onze kennis en prioritering binnen Siemens zeker haalbaar”, aldus Frank Hagemeier, directeur Mobility van Siemens Nederland. “Siemens is nu al betrokken bij de internationale C-ITS corridor op het Oostenrijkse en Duitse deel. Samen met onze partner Be-Mobile heeft Siemens al in meerdere landen succesvolle resultaten behaald.”

Coöperatieve mobiliteit

“Coöperatief rijden” heet deze aanpak, en Nederland steekt er flink geld in. Het doel: schone lucht, minder files, minder ongelukken. Het Rijk betaalt nu mee aan allerlei projecten, waarin ook Siemens Mobility participeert. Op het platform Beter benutten vindt u vier voorbeelden van slimme bestuurder, slimme weg, ‘slimme treintjes en slimme auto.

 

Copyright foto: NXP Semi conductors