In opdracht van de gemeente Amsterdam gaat Siemens Mobility de verouderde besturing, bediening en bewaking (3B) van de tunneltechnische installaties (TTI) van de Arenatunnel vervangen. Het nieuwe 3B systeem wordt gebouwd conform de Amsterdamse Object Type Library (OTL), waarbij de software zoveel mogelijk wordt hergebruikt. Met deze vervangingen worden de veiligheid en beschikbaarheid van het tunnelsysteem voor de lange termijn gewaarborgd. Zo draagt Siemens Mobility bij aan het veilig te gebruiken, makkelijk te onderhouden en eenvoudig te bedienen van het integrale Amsterdamse wegtunnelsysteem.

De Arenatunnel is een van de 5 wegtunnels van Amsterdam. De Arenatunnel is gelegen onder het stadion Johan Cruijff Arena en heeft een gesloten deel van ongeveer 221 meter. De tunnel bestaat uit twee buizen met ieder twee rijstroken. Eén tunnelbuis heeft op een klein deel drie rijstroken. Deze derde rijstrook komt voort uit een in de tunnel gelegen uitgang van de in hetzelfde complex gelegen parkeergarage.

Vernieuwen bedienings- en besturingsinstallatie TTI conform OTL

Het huidige 3B systeem van de Arenatunnel dateert uit 1996. Dit omvat de besturing, bediening en bewaking van o.a. de energievoorziening, CCTV-installatie, verkeersdetectie installatie, brandblusinstallaties en noodbedieningsinstallatie. Siemens Mobility gaat tussen juni 2021 en juli 2024 de 3B hardware (o.a. PLC, RIO’s, netwerk) en software vernieuwen. Hiermee wordt de veiligheid in de tunnel en beschikbaarheid van de bediening en besturing voor de toekomst gegarandeerd. Siemens Mobility heeft in het afgelopen jaar intensief samengewerkt met de gemeente Amsterdam om de 3B scope vast te leggen waarbij gestreefd werd naar een maximaal hergebruik van de bestaande software binnen de OTL. Dit levert een maximale bijdrage aan de doelstelling van Amsterdam ten aanzien van doelmatigheid en uniformiteit. Ook zal de bestaande OTL verrijkt worden met nieuwe informatie vanuit dit project. Met deze vernieuwing wordt een bijdrage geleverd aan het borgen van de veiligheid en beschikbaarheid van het tunnelsysteem conform de wetgeving. Tevens levert Siemens Mobility een bijdrage aan het uniforme monitoring-, bewaking- & bedieningssysteem en een beheersbaar en onderhoudbaar systeem.

Historie Arenatunnel

De Arenatunnel is tegelijk gebouwd met de Johan Cruyff ArenA en het onder het stadion gebouwde Transferium en loopt dwars onder het stadion door. Voordat op deze plek het stadion werd gebouwd liep hier reeds de Burgemeester Stramanweg. Uiteindelijk is besloten de betreffende weg op dezelfde plaats te laten liggen en te overkappen. De tunnel is op 14 augustus 1996 geopend en in beheer bij de gemeente Amsterdam.

Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam (AWA)

Het programma AWA  draagt bij aan een goede bereikbaarheid van de stad. Drie wegtunnels (Michiel de Ruijtertunnel, Piet Heintunnel en de Amsterdam Arenatunnel) worden aangepakt en er komt een nieuwe verkeerscentrale om de wegtunnels van de stad veilig, integraal en uniform te kunnen bewaken en bedienen. Hierdoor zullen de tunnels in de toekomst minder vaak afgesloten zijn. In 2025 zijn de tunnels klaar voor de toekomst: veilig te gebruiken, makkelijk te onderhouden en eenvoudig te bedienen.