Bewezen betrouwbaarheid, innovatiekracht en kwaliteit in een nieuw jasje: op 1 september wordt  Siemens Mobility Intelligent Traffic Systems (ITS) in Nederland, Yunex Traffic B.V. Het Nederlandse team onder leiding van Arjen Hartman en Mark Wolswijk krijgt zo meer ruimte om verder groeien, te innoveren en met intelligente mobiliteitsoplossingen te werken aan meer verkeersveiligheid, een hogere kwaliteit van leven en een schoner klimaat.

 De oprichting van Yunex Traffic is een mijlpaal in het traject dat Siemens Mobility heeft afgelegd om nog beter in te kunnen spelen op nieuwe trends en veranderende behoeften in een snel evoluerende wereld. De groeiende vraag naar mobiliteit zet vervoerssystemen en infrastructuur onder druk. Wereldwijd leiden personen- en goederenvervoer tot filevorming op de wegen, vertraging en luchtverontreiniging. De digitale oplossingen en disruptieve technologieën van Yunex Traffic helpen mobiliteitsaanbieders hun verkeersmanagement te optimaliseren en integreren. Dit leidt tot hoog beschikbare en betrouwbare mobiliteitsoplossingen, een schoner klimaat en een hogere kwaliteit van leven.

Groei en innovatie

Met de oprichting van Yunex Traffic geeft Siemens Mobility haar ITS-tak de ondernemingsvrijheid om verder te kunnen groeien en innoveren. “Hierdoor kunnen we beter inspelen op de dynamiek in de markt”, aldus Markus Schlitt, CEO van Yunex Traffic. “We krijgen meer ruimte om kansen na te jagen, de markt actief vorm te geven en investeringen veilig te stellen.”

Wereldwijd actief

Als dochterbedrijf van Siemens Mobility is Yunex Traffic actief in ruim 40 landen. De adaptieve systemen van het bedrijf voor verkeerscontrole en -management, snelweg- en tunnelautomatisering worden ingezet in grote steden zoals Dubai, Berlijn, Londen en Miami. Automatisering en digitalisering zijn een focuspunt in de portfoliostrategie. Hierbij wordt ingezet op de mogelijkheden die cloud-computing, 5G en Artificial Intelligence (AI) bieden.

Wendbaar en slagvaardig

In Nederland telt Yunex Traffic 200 bevlogen, competente medewerkers met passie voor innovatie en complexe projecten in de mobiliteitsinfrastructuur. Het hoofdkantoor is gevestigd in Zoetermeer. Managing director Arjen Hartman en managing director finance Mark Wolswijk staan klaar om samen met hun team nog beter antwoord te kunnen geven op de hedendaagse maatschappelijke uitdagingen. “Als Siemens Mobility ITS hebben we een toonaangevende marktpositie verworven inzake innovatieve, intelligente en geïntegreerde mobiliteitsoplossingen”, aldus Hartman. “Er ligt een stevige basis voor de toekomst. Als Yunex Traffic Nederland zijn we wendbaarder en slagvaardiger. We hebben nu meer ruimte om een eigen groeistrategie te implementeren, strategische samenwerkingen aan te gaan en de digitalisering in de sector verder vorm te geven.”

Financieel gezond

Mark Wolswijk: “We zijn een gezond, betrouwbaar bedrijf met een jaaromzet van circa 50 miljoen euro en een mooie orderportefeuille. We leveren de hoogste kwaliteit. We investeren in nieuwe samenwerkingsvormen met onze klanten en partners en werken continu aan de doorontwikkeling en vernieuwing van ons brede portfolio. Door te luisteren naar klanten, hun wensen en belangen te begrijpen, maken wij projecten succesvol.”

Complexe projecten

Yunex Traffic ontwikkelt, bouwt en onderhoudt installaties en softwareapplicatie voor de centrale besturing en bewaking van bruggen, tunnels, waterkeringen, stuwen en sluizen. Daarnaast levert het bedrijf intelligente verkeerssignalering voor het wegverkeer. In Nederland heeft het team de afgelopen jaren grote projecten gerealiseerd om de mobiliteit tussen steden, op de weg en het water duurzamer, slimmer en veiliger te maken. Enkele voorbeelden zijn de modernisatie van het stuwensemble Nederrijn & Lek, de centrale besturing en bediening van het metroverkeer in Amsterdam en de renovatie van de Koningstunnel in Den Haag. Hartman: “Geen project is ons te complex. Grote infrastructurele objecten zijn dankzij digitalisering overzichtelijk, slim en betrouwbaar te beheren. Ze voldoen dankzij onze oplossingen aan alle kwaliteitseisen. We werken efficiënt, duurzaam en slim. Met Digital Twins maken we een exacte digitale replica van een object. Zo kunnen we de beste keuze maken in het ontwerp, tijdens de bouw en het onderhoud. En krijgen opdrachtgevers sneller grip op de werkelijkheid.”

Betrouwbare dienstverlener

Bij Yunex Traffic geldt een zero harm cultuur. Aan veiligheid en veilige werkomgevingen worden geen concessies gedaan. Daar draagt iedere medewerker dagelijks aan bij. “Ook dat maakt ons voor bestaande en nieuwe klanten een betrouwbare dienstverlener”, aldus Hartman en Wolswijk.