In Helmond is onlangs het ITS Bureau BrabantStad geopend als resultaat van de samenvoeging van de Samenwerkingsagenda Verkeersmanagement / ITS BrabantStad en de koploperprojecten zoals Spookfiles A58. Het ITS Bureau heeft als doel de samenwerking rond Verkeersmanagement en Intelligente Transport Systemen (ITS) te intensiveren en zo de ontwikkeling van innovatieve mobiliteitsoplossingen te versnellen.

De provincie Noord-Brabant en het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn samen opdrachtgever van het project Spookfiles A58. Markt, overheid en kennisinstellingen werken binnen Beter Benutten nauw samen om de bereikbaarheid van de drukste regio’s in ons land te verbeteren, onder meer met de inzet van slimme mobiliteitsoplossingen en ITS. De A58 tussen Tilburg en Eindhoven is een testtraject voor verschillende ITS-toepassingen. Sinds april 2016 kunnen weggebruikers er de Spookfile-diensten FlowPatrol en ZOOF testen. Speciale apparatuur (Talking Traffic kit) in hun auto communiceert met wifi-P bakens langs de weg. Hiermee krijgen zij op basis van nauwkeurige informatie over stremmingen en filegolven gepersonaliseerde in-car snelheidsadviezen. Hierdoor kunnen ze beter op nog niet-zichtbare situaties voor hen anticiperen en prettiger en soepeler door het verkeer bewegen. Siemens en Vialis plaatsten 34 wifi-p bakens langs de snelweg tussen Tilburg en Eindhoven.

Hybride testomgeving

Spookfiles legt de basis voor een hybride testomgeving voor ITS op basis van cellulaire technologie, Wifi-P en ICT, zegt Paul Bevers, beleidsmedewerker mobiliteit bij de provincie Noord-Brabant. ‘We creëren een open systeeminfrastructuur waarop in de toekomst ook andere technologiebedrijven hun toepassingen en diensten kunnen aansluiten, en die we kunnen koppelen met o.a. de A58 tussen Tilburg en Eindhoven, maar ook met provinciale en stedelijke hoofdwegen. Op die manier kunnen we de ontwikkeling van coöperatieve mobiliteitssystemen in Nederland en Europa versnellen. Cross-over testen met zelfrijdende auto’s behoort hier straks ook tot de mogelijkheden.’

Hoog innovatiegehalte

Noord-Brabant is in het kader van ‘Beter Benutten’ een van de koplopers in ITS. Om de verkeersdoorstroming en -veiligheid op de rijks-, provinciale en stedelijke hoofdwegen te verbeteren, wordt al jaren naast traditionele verkeerssystemen veel innovatieve technologie ingezet. Innovatie is stevig verankerd in het provinciale bestuursakkoord en wordt gestimuleerd door de aanwezigheid van industriebedrijven in Noord-Brabant waaronder het automotive-cluster in Helmond. Bevers: ‘Wij geloven dat we met de technologie die bij Spookfiles ontwikkeld is ook op andere locaties iets kunnen bereiken. Nu is het een kwestie van doorontwikkelen, binnen onze testomgeving en daarbuiten.’

Open infrastructuur

Spookfiles versnelt niet alleen de technologische ontwikkelingen maar versterkt ook de samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstituten. Bevers: ‘Over samenwerking is de laatste jaren veel gesproken, maar je zet pas échte stappen door met elkaar een concreet project aan te pakken. We hebben bijvoorbeeld gemerkt dat bedrijven niet zonder meer bereid zijn hun technologische kennis te delen. De marktpartijen die bij Spookfiles betrokken zijn, hielden aanvankelijk de spreekwoordelijke kaarten tegen de borst. Door ze een zetje te geven, gingen ze meewerken aan een testomgeving op basis van open standaarden waarbinnen we samen ITS verder kunnen ontwikkelen. Als overheden leren we binnen het project Spookfiles om zaken los te laten en verantwoordelijkheden te delen met of te verschuiven naar het bedrijfsleven.’

ITS Bureau

Het onlangs geopende ITS Bureau BrabantStad op de Automotive Campus in Helmond borduurt voort op de ervaringen die binnen Spookfiles en andere verkeersmanagement- en ITS-projecten zijn opgedaan. Met als doel de samenwerking tussen overheden, markt en kennisinstituten verder te intensiveren. Bevers is project- en innovatiemanager van het ITS Bureau. ‘Innoveren is complex en vergt durf. Je loopt tegen ieder probleem aan dat je kunt bedenken – of het nou van technologische, juridische of organisatorische aard is. Het project Spookfiles is aanvankelijk zeer technisch ingestoken; dat móest ook. De vraag is nu hoe weggebruikers op de technologie reageren. En hoe gaan we de systemen toepassen in auto’s, zodat ook leasemaatschappijen en verzekeraars hiervan gebruik maken? Het laten landen van de technologie bij weggebruikers, zodat ze er hun gedrag op aanpassen blijft een flinke uitdaging, maar we zien positieve signalen. Project Spookfiles A58 heeft de belangstelling voor ITS aanzienlijk verhoogd.’

Veel kansen

Naast Spookfiles worden binnen Noord-Brabant tal van andere ITS-projecten uitgerold. Ook heeft de provincie in het kader van ‘Beter Benutten’ diverse nieuwe projectvoorstellen ingediend. Zo wil men op basis van cellulaire technologie aan de slag te gaan met het intelligenter maken van verkeersregelinstallaties in de steden. Bevers: ‘We zijn met elkaar iets heel moois aan het opzetten, en er gaat nog een wereld voor ons open. Dan heb ik het niet alleen over geautomatiseerde auto’s maar ook over slimme oplossingen voor fietsers en voetgangers.’