De Rottemerentunnel wordt de eerste energieneutrale tunnel ter wereld in de toekomstige snelweg tussen de A13 bij Rotterdam The Hague Airport en de A16/A20 bij het Terbregseplein. Siemens Mobility is door bouwcombinatie De Groene Boog geselecteerd om het verkeerssignaleringssysteem (MTM) en het SOS-systeem te realiseren voor het gehele tracé, inclusief de ruim twee kilometer lange tunnel.

In overleg met De Groene Boog is Siemens Mobility onlangs gestart met het ontwerp van de systemen. Het verkeersdetectiesysteem waarschuwt wanneer er in de Rottemerentunnel één of meerdere voertuigen de ingestelde relatieve referentiesnelheid onderschrijden, maar ook wanneer er spookrijders gedetecteerd zijn. Dit is het geval als één of meerdere voertuigen langzamer rijden dan het overige verkeer of als één of meer voertuigen in de tegengestelde richting rijden. Het verkeersdetectiesysteem stelt verkeersgegevens beschikbaar voor analysedoeleinden voor onder andere verkeersintensiteit. Bij een waarschuwing (alarm) wordt de sectie waarin het voertuig zich bevindt via het videosysteem getoond op de bedienlocatie van de wegverkeersleider.

Zware kwaliteitseisen

Het SOS-systeem (Snelheid Onderschrijdend Systeem) voor de A16 Rotterdam moet voldoen aan zware kwaliteitseisen. Deze hebben vooral betrekking op het voorkomen van onterechte meldingen. Siemens Mobility heeft intensief gewerkt aan de oplossing in afstemming met de Landelijke Tunnel Regisseur. Het systeem is gebaseerd op de beproefde techniek van de SOS-systemen, die een hoge meetnauwkeurigheid heeft. Naar verwachting worden dagelijks ruim 10 miljoen passages gemeten waarvan een zeer klein deel (0,00017%) door een incorrecte meting leidt tot een onterechte melding. Incorrecte metingen worden herkend en gemanaged tot onder de vereiste drempelwaarden uit de eisen. Deze slimme algoritmes zijn geïmplementeerd en getest in de Beneluxtunnel en leiden tot het gewenste resultaat.

20 jaar onderhoud

Eind dit jaar zullen de benodigde hard- en software klaar zijn, inclusief de kasten. Vervolgens gaat Siemens Mobility de systemen samen met de opdrachtgever testen. De inbedrijfstelling staat voor eind 2021 gepland. De Site Acceptance Test (SAT) vindt in 2022 plaats. Na de oplevering zal Siemens het systeem 20 jaar onderhouden.

Alles op gelijkstroom

Om de tunnel energieneutraal te maken, wordt het stroomverbruik tot een minimum beperkt en alle energie met zonnepanelen opgewekt. De wisselstroom uit het elektriciteitsnet wordt in één keer omgezet naar de gelijkstroom die de tunnelinstallaties nodig hebben. Dat scheelt een enorme berg energieverslindende adapters, die je anders voor elk apparaat apart nodig zou hebben. Lichtgekleurd asfalt aan het begin van de tunnel en ledverlichting over het hele traject maken de weg nog zuiniger. De Rottemerentunnel gaat in 2024 open voor het verkeer. “Ook onze systemen zullen op gelijkstroom functioneren”, aldus Hendrik van Unen, projectmanager bij Siemens Mobility. “Ze worden traditioneel met 230 Volt wisselstroom gevoed, maar bij dit project met gelijkstroom. Met de toeleveranciers hebben we afgesproken dat ook hun apparatuur geschikt wordt gemaakt voor 24 Volt gelijkstroom.”

Verkeerssignalering

De Rottemerentunnel wordt een onderdeel van de 11 km lange nieuwe snelweg die de A16 en de A13 bij Rotterdam gaat verbinden. De A16 Rotterdam wordt aangelegd om de bereikbaarheid van Rotterdam en Lansingerland te vergroten en de leefbaarheid in de omgeving te verbeteren. Voor het bovengrondse stuk snelweg levert Siemens Mobility de verkeerssignalering, bestaande uit matrixborden en de bijbehorende wegkantinstallaties. Deze voldoen aan de specificaties van Rijkswaterstaat.

Bouwcombinatie De Groene Boog werkt in opdracht van Rijkswaterstaat aan de realisatie van de A16 Rotterdam. De combinatie bestaat uit de bedrijven BESIX, Dura Vermeer, Van Oord, John Laing, Rebel en de TBI-bedrijven Croonwolter&Dros en Mobilis. Zij is verantwoordelijk voor het ontwerpen, het bouwen en de financiering van het project.