Siemens Mobility heeft van het bouwconsortium Comol5* de opdracht gekregen voor het leveren van de verkeerssystemen in de RijnlandRoute, de nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk.

“Opnieuw een prachtige opdracht voor Siemens, waaruit blijkt dat onze internationale expertise op het gebied van verkeerssystemen nauw aansluit bij wat onze klant vraagt”, aldus directeur Bart Smolders van Siemens Mobility. “Het partnership tussen consortium Comol5 en Siemens Mobility is zodanig goed, dat ik met vertrouwen naar de uitvoering van deze opdracht kijk.”

Siemens levert onder andere de verkeerstechnische installaties, verkeerssignalering, verkeerslichten stilstanddetectie, noodbediening en afsluitbomen. Het tweede en derde lijns onderhoud aan deze installaties zal de komende jaren ook in handen van Siemens Mobility zijn.

RijnlandRoute

Tussen de A44 en de A4 komt een nieuwe provinciale weg, de N434. Vanaf knooppunt Ommedijk wordt de N434 verdiept aangelegd. Aan de westzijde van het spoortraject Leiden – Den Haag gaat de verdiepte N434 een boortunnel in. De tunnel wordt circa 2.500 meter lang en ligt maximaal 20 meter diep. De nieuwe weg heeft ook een 500 meter lange verdiepte ligging.

*De aannemerscombinatie Comol5 is een samenwerking van Nederlandse en Franse bedrijven. Comol5 bestaat uit de TBI ondernemingen Mobilis B.V en Croonwolter&Dros B.V., VINCI Construction Grands Projects SAS en DEME Infra Marine Contractors B.V.