In Eindhoven worden de tunneltechnische installaties voor de RijnlandRoute-tunnel integraal getest door bouwcombinatie COMOL5 (met daarin VTTI partner Croonwolter&Dros). Het verkeerstechnische deel hiervoor wordt gerealiseerd door Siemens Mobility.

De RijnlandRoute gaat Katwijk via de A44 met de A4 bij Leiden verbinden. De nieuwe weg lost huidige knelpunten op en zorgt voor een betere verkeersdoorstroming rondom Leiden en Katwijk. Tussen Leiden en Voorschoten loopt hij door een 2,5 kilometer lange tunnel waarvan de eerste tunnelbuis al is geboord. De tweede tunnelbuis zal naar verwachting eind dit jaar klaar zijn.

Landelijke Tunnel Standaard

In opdracht van bouwcombinatie Comol5 realiseert Siemens Mobility een aantal installaties voor de tunnel, die voldoen aan de Landelijke Tunnel Standaard. Het gaat om een Snelheid Onderschrijdend Systeem (SOS) voor het monitoren van de voertuigsnelheid in de tunnel, de verkeerslichten en afsluitbomen en de koppeling van de tunnelinstallaties met de verkeerssignalering (MTM koppeling). Voor de verkeerslichten en afsluitbomen realiseert Siemens ook de noodbediening. Verder levert Siemens de verkeerssignalering.

Integrale test

Voor al deze systemen is de Factory Acceptance Test (FAT) al afgenomen. Een deel van de installatie bevindt zich momenteel in Eindhoven, waar Comol5 een grote testopstelling heeft gebouwd. Hier vindt de complete integrale test plaats. Hendrik van Unen, projectmanager bij Siemens Mobility, benadrukt het bijzondere karakter van deze aanpak. “De technische ruimten voor de tunnel staan volledig afgebouwd in modules in Eindhoven. Als alles op locatie gereed is, worden deze modules naar de site gebracht, aangesloten en in bedrijf gesteld. Dat hebben we nooit eerder zo meegemaakt.”

Onzekerheden uitsluiten

Stekker eruit en op locatie er weer in. Natuurlijk is de werkelijkheid een beetje complexer. Van Unen: “Je moet controleren of alles op de eindlocatie op de juiste plek staat en goed is aangesloten. Maar het voordeel is dat men in Eindhoven het hele systeem al kan testen. Heeft het netwerk voldoende capaciteit? Werkt alles goed? Dit sluit vooraf veel onzekerheden uit. Alle deelsystemen hangen eraan, tot en met de camera’s toe die in de tunnel worden opgehangen.”

Fotobijschrift:
De testopstelling in Eindhoven. Bij een calamiteit in de tunnel moeten de afsluitbomen naar beneden. Dit kan pas als het verkeerslicht op rood staat. De verkeersleiding bereidt weggebruikers hierop voor door ze via de matrixborden hun snelheid te laten verlagen. Links op de foto zijn de technische ruimten te zien.