Kan het publiceren van (wachttijd)informatie uit regelinstallaties voor verkeerslichten de doorstroming en veiligheid van het verkeer bevorderen? Dit onderzoeken Siemens Mobility en de gemeente Delft momenteel in een gezamenlijke pilot. Met het realiseren van een schaalbare, veilige en snelle online dienst is een belangrijke eerste stap gezet in het laten slagen van dit proefproject.

De gemeente Delft gebruikt al jaren regelinstallaties van Siemens voor het aansturen van verkeerslichten. Ze bevatten data over wanneer een richting groen wordt en hoe lang een richting nog groen, rood of geel blijft. Siemens Mobility wilde onderzoeken of het beschikbaar maken van deze data via mobiele telefoons kan leiden tot een vlottere verkeersdoorstroming. De gemeente Delft reageerde enthousiast op het voorstel om een demonstratieproject te organiseren.

Bestaande infrastructuur

‘Het leek ons interessant om te kijken of je een dergelijke oplossing kunt realiseren op basis van bestaande infrastructuur’, vertelt Ton van Grinsven, verkeersregelkundige bij de gemeente Delft. ‘Met speciale software kunnen we data uit de regelinstallaties via het gemeentelijk netwerk doorsturen naar de server van Siemens in Zoetermeer. Vervolgens wordt de informatie draadloos doorgestuurd naar een app, die de actuele stand van de verkeerslichten toont en aangeeft hoe lang het nog duurt voor die stand verandert.’

Snelle dataoverdracht

De achterliggende gedachte is dat weggebruikers op basis van de informatie in de app hun snelheid of desgewenst route kunnen aanpassen. Dit werkt alleen als de dataoverdracht snel genoeg is. Van Grinsven: ‘Als er te veel vertraging bij het doorsturen van data optreedt, is de app onbetrouwbaar en daarmee onbruikbaar voor de praktijk. Siemens heeft aangetoond de data uit de verkeersregelinstallaties in minder dan 1 seconde te kunnen doorsturen naar de app. Men krijgt hiermee via de smartphone nagenoeg real time inzicht in de verkeerssituatie. Dit is een belangrijke voorwaarde om de proef te laten slagen.’

Uitgebreid testen

Een aantal experts gaat de komende tijd met de app aan de slag, waarbij de proef niet beperkt blijft tot de verkeerslichten op het kruispunt Van Miereveltlaan/Maria Duystlaan. Van Grinsven: ‘We gaan deze oplossing heel zorgvuldig testen om niets over het hoofd te zien. Wat doe je bijvoorbeeld als het netwerk wegvalt? Weggebruikers missen dan belangrijke informatie. De app moet dit aan kunnen geven.’

Beter Benutten

De gemeente Delft heeft ervaring met innovatieve mobiliteitstoepassingen, waaronder wachttijdvoorspelling voor fietsers. Tal van verkeersinnovaties die in Delft zijn getest of waarbij de gemeente betrokken was zijn uitgegroeid tot (nationale) standaarden. ‘Het voordeel van deze pilot is dat we niet hoeven te investeren in extra infrastructuur’, zegt Van Grinsven. ‘Als het kansrijk is, kunnen we het landelijk uitrollen in het kader van het ‘Beter Benutten programma‘ van Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Stapsgewijs

De proef laat zien hoe mobiliteit steeds intelligenter wordt doordat voertuigen gaan communiceren met wegkantsystemen. Van Grinsven verwacht dat technologie de rijtaak in de toekomst nog veel meer gaat ondersteunen. ‘Het stapsgewijs verder uitbouwen van connected en coöperatieve mobiliteit zal het straatbeeld op termijn flink veranderen. Misschien kunnen we in de toekomst wel zonder verkeerslichten.’

Meer weten over de proef? Lees ook het bericht: ‘Nooit meer door rood’.