Het voorspellend model voor verkeersstromen dat afstudeerder Noorhan Helmy bij Siemens Mobility ontwikkelde, wordt de komende maanden doorontwikkeld naar een praktijktoepassing.  Met deze uitdagende opdracht is Jan Cees van Senden aan de slag.

Jan Cees zit in de eindfase van zijn master ‘Embedded Systems’ aan de TU Delft. Sinds oktober werkt hij bij Siemens Mobility aan zijn afstudeeropdracht. “Tijdens mijn zoektocht naar een mooie afstudeeropdracht ontmoette ik John Vermeer van Siemens Mobility op een carrièrebeurs. Hij bracht me in contact met het Talking Traffic-team binnen Siemens Mobility.”

Voorspellend model

Het Talking Traffic-team had een mooie uitdaging voor Jan Cees: Een voorspellende VRI ontwikkelen op basis van het werk van de inmiddels afgestudeerde Noorhan Helmy, die een zelflerend model ontwierp dat verkeersstromen op kruispunten kan voorspellen. Het op neurale netwerken gebaseerde model maakt proactief verkeersmanagement mogelijk. Doel van Jan Cees is om dit concept te productiveren zodat het naar de praktijk gebracht kan worden. “Ik maak er dus een echt product van dat we op straat kunnen toepassen. Daar hoop ik eind mei mee klaar te zijn.”

Contact met wegbeheerders

Met de toepassing die hij gaat ontwikkelen, kunnen bestaande verkeersregelinstallaties (VRI’s) worden omgebouwd tot voorspellende VRI’s. Dit maakt GLOSA (advies aan weggebruikers over de optimale snelheid voor groen licht) en het voorspellen van de tijd tot een verkeerslicht op groen/rood springt mogelijk op de Nederlandse wegen. Jan Cees hoopt op de medewerking van wegbeheerders om in april een pilot te kunnen doen. “Het is heel belangrijk dat we kunnen laten zien dat onze toepassing werkt. De wachttijd tot rood/groen die weggebruikers te zien krijgen moet exact kloppen, iets wat met de huidige VRI’s en geplande iVRI’s niet mogelijk is. Een pilot lukt alleen als we voldoen aan de eisen van wegbeheerders en aantonen dat de veiligheid van het verkeer volledig geborgd is, dat gaan we aantonen met behulp van simulaties. Op dit moment zijn we in gesprek met een aantal wegbeheerders maar we zijn altijd op zoek naar innovatieve partijen die mee willen denken.”

Technologische meerwaarde

Na zijn afstuderen wil Jan Cees zo snel mogelijk aan de slag in het bedrijfsleven. “Op de korte termijn wil ik in de praktijk zo snel mogelijk bijleren en verantwoordelijkheid krijgen. Op de wat langere termijn wil ik producten ontwikkelen binnen een organisatie. Dat kan een afdeling van een technologieconcern zijn, maar ook een eigen bedrijf. Als informaticus heb ik de ambitie om op basis van o.a. big data en the internet of things technologische meerwaarde te ontwikkelen voor de samenleving. Er liggen kansen op diverse terreinen. Ik ben nu toevallig aan het afstuderen in de mobiliteitssector, maar evengoed interesseer ik mij voor technologische oplossingen voor energievraagstukken of waterschaarste.”