De Deltawerken zijn cruciaal om Nederland te beschermen tegen hoogwater vanaf de zee. Ze moeten feilloos functioneren. Betrouwbaarheid staat dan ook voorop bij de vervanging van de codegevers in de Oosterscheldekering. Na een geslaagde in house-test bij Siemens Mobility zijn Rijkswaterstaat en Siemens Mobility de nieuwe codegevers nu op de Oosterscheldekering zelf aan het testen.

In noodsituaties moeten de 62 schuiven van de Oosterscheldekering snel en kaarsrecht naar beneden kunnen worden gelaten. Aan weerszijden van iedere schuif zitten drie codegevers. Ze meten de hoogte van de schuif en controleren of de schuif recht hangt. De huidige codegevers dateren uit 1996 en zijn nu aan vervanging toe. Rijkswaterstaat heeft dit project gegund aan Siemens Mobility. De Duitse sensorenleverancier SICK ontwikkelde in opdracht van Siemens Mobility nieuwe codegevers. De door SICK aangeleverde prototypes zijn de afgelopen tijd succesvol getest bij Siemens Mobility in Zoetermeer.

Testinstallatie

Siemens Mobility heeft speciaal hiervoor een testinstallatie ontwikkeld die het openen en sluiten van de schuiven simuleert. Het is een robuuste installatie, die voldoet aan de bepalingen van de Machinerichtlijn en die CE-gemarkeerd is. Met behulp hiervan zijn de codegevers door Siemens Mobility onderworpen aan een duurtest van 720 uur. Hierbij is het openen en sluiten van de schuiven ononderbroken gesimuleerd. “We hebben in deze duurtest ook meegenomen dat de voedingsspanning kan variëren van 13 tot 30 volt”, vertelt technisch manager Piet van Stee, die de testinstallatie heeft ontworpen. Tijdens de test controleert Siemens Mobility of de waarden die de codegevers doorgeven overeenkomen met wat ze werkelijk moeten doorgeven.

De testinstallatie van Siemens Mobility

Praktijktekst

Na afronding van de simulatietesten heeft Siemens Mobility onlangs zes prototypes geïnstalleerd op de Oosterscheldekering. Op drie schuiven is aan weerszijden één oorspronkelijke opmeter vervangen door een nieuwe. Dit moest voor 1 oktober 2020 – het begin van het stormseizoen – gebeuren. Tussen 1 oktober en 1 april mag immers niet aan de kering worden gewerkt. Rijkswaterstaat gaat het stormseizoen benutten voor de praktijktest. In de buitenomgeving zijn de codegevers blootgesteld aan temperatuurschommelingen, het zilte zeewater en andere omgevingsfactoren. Ze zijn zo ontworpen dat dit geen probleem zou mogen vormen. Ze zijn bestand tegen zeer hoge en lage temperaturen en hun gevoeligheid voor elektromagnetische straling is grondig onderzocht. De behuizing is gemaakt van zeewaterbestendig aluminium.

Afwijkingen

De komende maanden gaat Rijkswaterstaat de waarden van de nieuwe en bestaande codegevers met elkaar vergelijken. Siemens Mobility ontvangt maandelijks een overzicht van de afwijkingen. In de eerste testmaand, oktober, traden geen afwijkingen op. Een bemoedigende start van de praktijktest. Maar wat gebeurt er als er onverhoopt toch een afwijking wordt vastgesteld? “Dan gaan we – indien haalbaar – de situatie ter plekke bekijken en kan Rijkswaterstaat besluiten de nieuwe opnemer weer te vervangen door de oude”, antwoordt Van Stee. “We kunnen dan op onze testbank controleren of de nieuwe opnemer wellicht defect is. In dat geval gaat SICK hem verder onderzoeken.”

Onderhoudscontract

Als de praktijktest goed verloopt, mag Siemens Mobility vanaf 1 mei 2021 alle bestaande codegevers (372 stuks) vervangen door nieuwe. Er ligt al een strakke planning klaar om deze klus te klaren. Vervolgens wordt Siemens Mobility 20 jaar lang verantwoordelijk voor het onderhoud. Als onderdeel van dit contract moeten alle 25 reserve-codegevers elke vijf jaar opnieuw gecontroleerd worden op de testinstallatie, die door Siemens Mobility zo gebouwd is dat ze gegarandeerd 20 jaar feilloos blijft draaien.

Samenwerking

Piet van Stee kijkt terug op een constructieve samenwerking met de engineers van Rijkswaterstaat: “Het is fijn om te werken met mensen van hetzelfde technische niveau. Samen hebben we gekeken hoe we de technische grenzen waar we tegenaan liepen konden verleggen. Rijkswaterstaat stond open voor ontwerpwijzigingen, mits wij die heel goed konden onderbouwen. Een mooie co-creatie.”

Zeeuwse affiniteit

Niet alleen de technische uitdaging maakt het Oosterscheldekering-project voor Piet van Stee bijzonder. Als geboren Zeeuw heeft hij veel affiniteit met de Deltawerken. “De watersnoodramp van 1953 heeft ook in onze familie een diepe indruk nagelaten. Ik heb de bouw van de Oosterscheldekering van dichtbij meegemaakt. Ik ben er trots op dit bijzondere project vanaf de tender tot en met de uitvoering te mogen begeleiden. Na de installatie van de codegevers draag ik het onderhoud met alle vertrouwen over aan onze serviceafdeling. Siemens Mobility heeft de mensen en kennis om ze 20 jaar lang uitstekend te servicen. Zodat de betrouwbaarheid van de kering geen moment in het gedrang komt.”