Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de combinatie Ericsson, Siemens en Simacan deelname gegund aan het Partnership Talking Traffic. De combinatie staat aan de lat voor de ontwikkeling van clouddiensten ten behoeve van innovatieve verkeerstoepassingen, waarvan de eerste naar verwachting al deze zomer zichtbaar zullen zijn op straat.

Binnen het Partnership Talking Traffic ontwikkelen overheden en marktpartijen gezamenlijk innovatieve verkeerstoepassingen. Cluster 2 behelst het verzamelen van data uit verkeerslichten, matrixborden, parkeergarages en diverse andere bronnen. Om de data vervolgens op maat te verrijken voor partijen die er apps mee bouwen.

In de praktijk

Er zijn zes genoemde “use cases” gedefinieerd, praktijktoepassingen. Toepassing 1 zijn oplossingen waarmee de weggebruiker via een navigatiesysteem in de wagen of op de smartphone te allen tijde plaats- en tijdsgebonden de maximumsnelheid kan zien. Met toepassing 2 zien weggebruikers of er gevaren dreigen aan de horizon, zoals de weerssituatie of een naderende filestaart. Toepassing 3 is gericht op het verlenen van prioriteit aan bepaalde verkeersdeelnemers, zoals fietsers, trams of bussen en hulpdiensten. Toepassing 4 brengt data uit verkeerslichten zoals de time-to-green naar de weggebruiker. Toepassing 5, netwerkoptimalisatie, hevelt regelingen voor kruispunten over van de VR-automaat naar de cloud om de verkeersdoorstroming te bevorderen. Toepassing 6 omvat apps die weggebruikers naar vrije parkeerplaatsen begeleiden.

Rolverdeling

Siemens Mobility is betrokken bij de categorieën 3, 4 en 5 en maakt alle koppelingen met de VRI. Simacan maakt data geschikt voor routering en koppelt realtime data aan dynamische routes voor navigatiesystemen en zelfrijdende auto’s. Daarbij verrijkt Simacan de data met aanvullende verkeersinformatie uit commerciële bronnen en valideert het bedrijf data op o.a. betrouwbaarheid.
Ericsson verzorgt als ‘voordeur’ van het systeem de communicatie met bedrijven die de apps bouwen. Ook de autorisatie, authenticatie en security is in handen van Ericsson. Op een later tijdstip gaat Ericsson ook een betaalplatform inregelen zodat er meer diensten aangeboden kunnen worden en deze betaald kunnen worden naar gebruik (as-a-service).

Scrum-methodiek

Het Partnership Talking Traffic loopt tot 2020. Dit jaar wordt er vooral gebouwd. Van 2018 tot 2020 ligt de focus op dienstverlening. Voor Siemens Mobility is Cluster 2 – een zuiver ICT-project – een mooie uitdaging. Siemens Mobility houdt zich met name bezig met de automatisering van bruggen, sluizen, tunnels en andere mobiliteitsinfrastructuur. “Een ICT-project op deze schaal is voor ons bijzonder”, aldus Product Owner Eddy Verhoeven. “Nieuw voor ons is de agile werkwijze via de SCRUM-methodiek. We gaan echt outside the box denken en werken in sprints, waarbij we de directe stakeholders elke twee weken een product voorleggen.”

Kijk hier voor meer informatie en actuele ontwikkelingen.