Via het landelijke ATM-netwerk zijn spoortunnels en -bruggen jarenlang op afstand bediend. Omdat dit netwerk in 2020 het einde van zijn technische levensduur bereikt, stapte ProRail in 2015 over naar het eigen, veel snellere communicatienetwerk Fides. Als onderdeel van de landelijke uitrol heeft Siemens Mobility de afgelopen maanden de Overkapping Barendrecht gemigreerd naar Fides.

De Overkapping Barendrecht is de enige plek in Nederland waar normale passagierstreinen, goederentreinen en hogesnelheidstreinen in één tunnel bij elkaar komen. Door de tunnel lopen 9 sporen: 2 voor de HSL-Zuid, 3 goederensporen voor de combinatie Betuweroute en goederenlijn Kijfhoek-IJsselmonde en 4 sporen voor het reizigersverkeer. De tunneltechnische installaties voor het goederenvervoer worden bediend vanuit Kijfhoek, die van de HSL en het reizigersvervoer vanuit Rotterdam. De twee bedienservers in Barendrecht waren via het ATM-netwerk gekoppeld met client-PC’s op locaties in Rotterdam, Kijfhoek, Utrecht en Amersfoort.

Uitgebreide voorbereiding

“Deze locatie is een levensader binnen het spoorwegennetwerk”, aldus Jan-Willem Vreeswijk, projectmanager bij Siemens Mobility. “De migratie van ATM naar Fides is goed voorbereid. Wij wilden geen risico lopen dat het mis zou gaan en het treinverkeer zou komen stil te liggen.” Siemens Mobility startte in januari 2020 met de documentatie en de planning. Alles wat over het ATM-netwerk ging werd nauwkeurig in kaart gebracht. Ondertussen was ook ProRail ICT hard aan het werk om alles voor te bereiden aan de kant van het nieuwe TCP/IP-netwerk.

Samen testen

Vervolgens trokken Siemens Mobility en ProRail voldoende tijd uit voor het testwerk. Een tegenslag met het niet zelfstandig terugkomen van een verbinding werd door de technici van Siemens Mobility en deskundigen van ProRail ICT resoluut opgepakt. Door samen in te zetten op nieuwe testen en de analyse te doen, kon het probleem op tijd voor de indienststelling worden opgelost. Pas daarna startte de fysieke ombouw van ATM naar Fides. Vreeswijk: “Mede door deze zorgvuldige voorbereiding konden we overdag werken in plaats van alleen ’s nachts, als het treinverkeer stilligt. Ook hebben we de tunnelbuizen voor het reizigersvervoer en de HSL in één keer omgezet, terwijl we het goederen-, reizigers- en HSL-gedeelte aanvankelijk één-voor-één wilden migreren.”

Geruisloze migratie

Na de migratie van de bovenlaag en bediening zette Siemens Mobility ook de onderliggende PLC-laag voor de besturing om. Hiervoor hoefden de PLC’s niet te worden uitgezet en heropgestart. Jan-Willem Vreeswijk kijkt terug op een goede samenwerking met ProRail. “Het ging vlot en de onderlinge sfeer was goed. Wij zijn dan ook kind aan huis op de Overkapping Barendrecht en hebben heel veel kennis van dit project.”

Bij zo’n operatie heb je natuurlijk de nodige vakspecialisten nodig. Aan de kant van ProRail werd deze rol voor de tunneltechnische installatie (TTI) ingevuld door Johan Bel. Zijn bijdrage als zowel TTI-deskundige als uitvoeringsbegeleider heeft tevens gezorgd voor een gladde uitvoering. ProRail- bouwmanager Sabine van Eck is blij met de succesvolle migratie van ATM naar Fides: “Samen met Siemens Mobility hebben we zonder hinder voor de vervoerders en treinreizigers een geruisloze migratie weten uit te voeren.”