De Oosterscheldekering beschermt ons sinds 1986 tegen hoogwater. Om een goede werking van de stormvloedkering te blijven borgen vindt er regelmatig onderhoud plaats. In opdracht van Rijkswaterstaat gaat Siemens Mobility het veiligheidssysteem dat ervoor zorgt dat de schuiven in de kering bij hoogwater gelijkmatig naar beneden gaan, vervangen.

De negen kilometer lange Oosterscheldekering tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland is het grootste en beroemdste Deltawerk. Ze staat wereldwijd bekend als een waterbouwkundig hoogstandje. De kering is ontworpen om een hoogwatersituatie te weerstaan die statistisch één keer in de 4.000 jaar voorkomt. Tussen de 65 kolossale pijlers hangen 62 schuiven met een stukgewicht tussen de 260 en 480 ton. Bij een waterstandvoorspelling van drie meter boven NAP gaat de Oosterscheldekering dicht: met één druk op de knop gaan de schuiven dan allemaal naar beneden. In februari 2020 ging de kering voor het laatst dicht, een proces dat ongeveer 82 minuten duurt.

Sensormetingen

Om een feilloze werking en dus onze veiligheid te borgen laat Rijkswaterstaat de Oosterscheldekering regelmatig inspecteren en onderhouden. Deze werkzaamheden vinden plaats buiten het stormseizoen van 1 april tot 1 november. Rijkswaterstaat gunde Siemens Mobility de opdracht om het systeem te vernieuwen dat meet dat de schuiven bij hoogwater gelijkmatig naar beneden gaan en schade wordt voorkomen. Peter van Duijvenbode van Siemens Mobility: “Robuuste zeewaardige sensoren voorkomen dat de schuiven bij het zakken scheef gaan hangen. De sensoren meten zeer nauwkeurig en betrouwbaar dat de schuiven waterpas bewegen. Met het oog op de veiligheid worden per schuif aan beide zijden meerdere metingen uitgevoerd, wat een maximale betrouwbaarheid garandeert.”

Nadruk op kwaliteit

Siemens Mobility vervangt vanaf april 2020 de in totaal 400 sensoren door nieuwe sensoren van hetzelfde type. Siemens Mobility bouwt en test een zestal prototypes welke voor de start van het komende stormseizoen worden geplaatst. Deze worden tijdens het komende stormseizoen beproefd, gemonitord en in april 2021 geëvalueerd. Als alles naar tevredenheid werkt, worden alle sensoren vervangen en is de Oosterscheldekering klaar voor het nieuwe stormseizoen van 2021.

Bij de aanbesteding is sterk gestuurd op kwaliteit en robuustheid. De Oosterscheldekering is dan ook een belangrijke primaire waterkering en een onderdeel van de vitale infrastructuur van Nederland. “De te vervangen installatie is zeer robuust”, sluit Van Duijvenbode af. “Na de oplevering zijn we verantwoordelijkheid voor 20 jaar onderhoud.”