Twee buizen van de Drechttunnel zijn in één weekend succesvol omgebouwd naar de laatste generatie verkeerstechnische installatie (MTM), waarbij de koppeling met tunneltechnische installaties (TTI) op basis van de Landelijke Tunnelstandaard is geïmplementeerd. De aanpak van ombouw en operationeel gaan in één weekend is een primeur in Nederland, en beperkt de overlast voor weggebruikers aanzienlijk. 

Compass en Siemens werken intensief samen in deze opdracht van Rijkswaterstaat om de verkeerssignalering op de rijkswegen A15, A16 en A38 volgens de nieuwste standaarden te vernieuwen. De maandenlange voorbereiding en afstemming met alle betrokken stakeholders heeft geleid tot het eerste succes: in het weekend van 21 september zijn de eerste onderstations, matrixsignaalgevers en tunnelsignaalgevers én een nieuwe interfacekoppeling succesvol in bedrijf genomen. Alleen de linker hoofdrijbaan van de A16 is tijdens het weekend afgesloten geweest om een veilige werkomgeving te bieden aan alle projectmedewerkers.

Compass en Siemens vernieuwen in de loop van 2018/2019 op dit traject ook:
– 120 onderstations met bijbehorende detectorstations
– 500 matrix signaalgevers
– 2 windwaarschuwingssystemen
– 30 km nieuwe glasvezelinfrastructuur
– voorwaarschuwingen.