Als leverancier van de centrale besturingsinstallatie (CBI) en diverse stationssystemen voor de Noord/Zuidlijn heeft Siemens een testcentrum opgezet in Zoetermeer van waaruit momenteel de hele CBI in samenwerking met de andere projectpartners getest wordt.

In het centrum staat een integrale proefopstelling van de Amsterdamse metrosystemen opgesteld, een soort mini-Noord/Zuidlijn dus. De testbevindingen kunnen leiden tot aanpassingen in de hard- en/of software van installaties. Softwarewijzigingen worden verwerkt in zogenoemd ‘baselines’ die maandelijks in het livesysteem in Amsterdam worden ingespoeld. Deze update gebeurt pas nadat alles uitvoerig getest is in Zoetermeer. Het daar opgezette testsysteem bestaat uit 7 stationsskasten (1 kast per station op de Noord/Zuidlijn), een systeemkast voor de centrale bedienlocaties en een systeemrack voor tractiebesturing. De testkasten bevatten dezelfde hard- en software als de kasten op de Noord/Zuidlijn, aangevuld met hard- en software voor simulatie. Naast software kan in Zoetermeer dus ook hardware worden getest.

100% representatief

Lead Engineer Jurgen de Jong licht de voordelen toe van het werken met één testsysteem waarin de hele Noord/Zuidlijn is opgezet. “Het testsysteem is hierdoor 100% representatief voor de situatie in het livesysteem. Nadat we wijzigingen hebben doorgevoerd, pakken we de software van het testsysteem 1-op-1 op om ze buiten te installeren en in 1 keer te hertesten. Dit reduceert de kans op fouten bij het uitrollen van de software op het livesysteem. In Zoetermeer kunnen we ook goede performancetesten uitvoeren, waarbij we kijken of het systeem de load van alle stations tegelijk aankan. Bovendien kunnen we gelijktijdig hertesten en nieuwe tests uitvoeren.”

Trainingslocatie

Operators kunnen in het testcentrum in Zoetermeer trainen in een volledig representatieve omgeving. De systemen op de stations zijn vanuit het testcentrum bereikbaar. Ze kunnen hierdoor op afstand worden beheerd en onderhouden. Dit leidt tot een hogere beschikbaarheid tijdens de inbedrijfstelling, de proefbedrijf- en exploitatiefase.