In 2019 gaat de Koningstunnel in Den Haag acht maanden dicht voor renovatie. Siemens Mobility vernieuwt nagenoeg alle tunneltechnische installaties zodat de Koningstunnel voldoet aan de nieuwste veiligheidsregels.

Siemens werkt in consortiumverband samen met Heijmans. Siemens verzorgt hoofdzakelijk de ontwerpwerkzaamheden van alle tunneltechnische installaties en geeft invulling aan het integrale projectmanagement. Heijmans verzorgt het ontwerp voor het dienstgebouw, de aanpassingen t.b.v. het borgen van de brandwerendheid van de tunnel en het vervangen van het asfalt. Daarnaast verzorgt Heijmans de volledige realisatie. De Koningstunnel gaat op 1 maart 2019 dicht voor al het verkeer. Bij de openstelling op uiterlijk 1 november 2019 zullen diverse veiligheidsupgrades zijn uitgevoerd aan onder meer de verlichting, ventilatie, verkeersdetectie, het omroepsysteem en vluchtdeuren. De brandveiligheid van de tunnel zal gewaarborgd zijn door brandwerende bekleding en er zal een nieuwe laag asfalt zijn aangebracht.

Tunnelwet

Na de Rijkstunnels moeten ook niet-Rijkstunnels per 1 mei 2019 voldoen aan de Tunnelwet, waarbij veiligheid het belangrijkste onderdeel is. De Koningstunnel is 17 jaar oud. Hoewel niet alle tunnelsystemen net zou oud zijn, moeten ze allemaal worden vernieuwd om aan de nieuwe regelgeving te voldoen.

Korte ontwerpfase

De uitdaging zit in de korte doorlooptijd van de ontwerpfase. Er zijn 6 maanden beschikbaar om tot een Definitief Ontwerp te komen en vervolgens 6 tot 9 maanden voor het Uitvoeringsontwerp. “Normaal gezien doet men daar twee keer zo lang over”, vertelt Koen Beukers, projectmanager namens het consortium. “Het is dan ook heel belangrijk dat we in de ontwerpfase alle stakeholders meekrijgen. Denk aan de tunnelbeheerder, het bevoegd gezag, nood- en hulpdiensten en omwonenden.” Op het piekmoment zullen zo’n 35 medewerkers in de ontwerpfase aan het project werken. Als projectmanager ziet Beukers toe op een vlotte samenwerking binnen het consortium en heldere communicatie met de opdrachtgever, gemeente Den Haag. Ook draagt hij budgetverantwoordelijkheid. Hij wordt bijgestaan door technisch manager Rene Prins.

Droge eindoefening

Om het succes bij de openstelling te borgen, gaan Siemens en de opdrachtgever begin december op basis van een 2D-schaalmodel een droge eindoefening houden met de nood- en hulpdiensten. Die vindt plaats bij Siemens Mobility in Zoetermeer. Beukers: “Tijdens een dergelijke oefening komen mogelijke functionele wensen naar boven, die we in de ontwerpfase kunnen bespreken. Denk aan de juiste locatie van de informatiezuil waar de brandweer zich in een noodsituatie moet melden om instructies te krijgen, of de exacte locatie van een calamiteitendoorsteek. In een vroeg stadium van het project is er nog maximale flexibiliteit. Op die manier voorkom je problemen bij de openstelling.” De ervaring die Siemens Mobility heeft opgedaan bij de Noord/Zuidlijn, en andere tunnelprojecten waarin volgens dezelfde standaardisatie wordt gewerkt, waarbij wordt begonnen met de gebruiker en daarvandaan wordt terug gewerkt ligt aan deze eindoefening ten grondslag.