Siemens Mobility is wereldwijd betrokken bij diverse grote tunnelprojecten. Onlangs ontmoetten tunnelspecialisten uit verschillende landen elkaar in Zoetermeer om kennis en ervaring uit te wisselen. In het kader van hun bezoek kregen ze ook een rondleiding door de Stadsbaantunnel.

‘Het was een kennisrijke ontmoeting’, zegt Renard Kox, manager Solution & Technical Support bij Siemens Nederland, die collega’s uit Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk in Zoetermeer mocht verwelkomen. ‘We organiseren deze internationale workshop al bijna tien jaar. Om de zes maanden trachten we bij elkaar te komen. Binnen een grote organisatie als Siemens zit veel kennis maar je moet elkaar opzoeken om die kennis te delen.’

Landelijke Tunnel Standaard

Het internationale gezelschap discussieerde over het International Tunnel Control Center (ITCC), de oplossing van Siemens op het vlak van tunnelautomatisering. Ze sluiten aan bij de Landelijke Tunnel Standaard (LTS) waaraan (toekomstige) Rijkstunnels in Nederland moeten voldoen. Siemens heeft een oplossing ontwikkeld om de LTS te implementeren. De Stadsbaantunnel in Utrecht is een van de eerste tunnels die voldoet aan de LTS. Tijdens een bezoek aan de tunnel bespraken de deelnemers de ‘look and feel’ en architectuur van de tunnelautomatisering. Siemens realiseerde voor de Stadsbaantunnel de LTS-operator interface en een 3B-controlelaag (Besturing, Bediening, Bewaking), gekoppeld met de Logische Functie Vervullers. Deze zogenoemde LFV’s zijn subsystemen zoals brandmelders en het ventilatiesysteem in de tunnel. Meldingen vanuit de LFV’s worden automatisch doorgestuurd naar de 3B-laag. Als er sprake is van een calamiteit (brand, ongeval, enz.) zet de 3B-laag de nodige acties uit en worden hulpdiensten verwittigd.

Uniforme bediening

De behoefte om tunnels op uniforme wijze te bedienen, van waaruit de LTS is ontstaan, speelt niet alleen in ons land. De bezoekers toonden dan ook veel belangstelling voor de Stadsbaantunnel. Kox: ‘Wellicht kunnen we de oplossing die hier gerealiseerd is deels of volledig toepassen op andere tunnelprojecten. Het idee achter de LTS wordt door onze collega’s breed uitgedragen. Ook vanuit Colombia en Turkije is al interesse getoond.’

Opbouwende discussie

Tijdens de workshop passeerden ook andere grote tunnelprojecten de revue. Zo is Siemens Mobility betrokken bij de offertefase voor de Fehmarnbelt-verbinding tussen Duitsland en Denemarken en de realisatie van de Gotthardtunnel in Zwitserland. Daarnaast is het concern aan het tenderen voor tunnelautomatiseringsprojecten in Nederland, Zweden, Israel, Egypte en het Midden-Oosten. De collega’s bespraken de tools die Siemens inzet voor het generen van software, documentatie, aantoonbaarheid en flexibiliteit. Ze dachten na over actuele onderwerpen. Bijvoorbeeld: Hoe ga je om met onderhoudsperiodes van 15 jaar? Welke technische ontwikkelingen komen eraan? Ook het verlagen van de life cycle kosten en het energieverbruik van tunnels en de standaardisatie van hard- en software waren onderwerp van discussie. Tot slot wisselde het team ideeën uit voor de gezamenlijke deelname van Siemens aan de Intertraffic. ’s Werelds grootste vakbeurs voor verkeersinfrastructuur vindt in april 2016 plaats in Amsterdam. Over enkele maanden komt de groep samen in Zwitserland, waar ze een bezoek aan de Gotthardtunnel brengt.