Oplossingen voor Openbaar Vervoer (OV) zullen in de toekomst steeds meer aandacht moeten hebben voor individuele mobiliteit. Automatisering en digitalisering maken dit mogelijk.

Met de komst van zelfrijdende auto’s zullen we steeds vaker onze auto gaan delen. Op momenten dat we hem niet nodig hebben, verhuren we hem als een soort taxi aan anderen, die hem via de smartphone kunnen boeken. Naar verwachting gaan vooral in grote steden mensen op deze wijze auto’s delen. Simulaties in onder meer Lissabon en Pittsburgh laten zien dat het wagenpark hierdoor fors kleiner kan worden. Stedelingen zouden als gevolg van deelconcepten op termijn slechts 30% van de huidige autovloot nodig.

Flexibiliteit belangrijk

Ook voor langere afstanden zullen mensen in de toekomst gebruik willen maken van zelfrijdende auto’s. Men hoeft immers niet zelf te sturen en kan tijdens het rijden andere dingen doen. Omdat dit de druk op de wegen verhoogt, zal het OV in de toekomst meer oog moeten hebben voor individuele mobiliteit. De technologie om dit mogelijk te maken, is al in ontwikkeling. Zo is Siemens in het Beierse Freyung betrokken bij een project waarbij mensen bussen via de smartphone kunnen laten afwijken van hun vaste route. Ze worden hierdoor voor de eigen huisdeur opgehaald. Daarnaast werkt Siemens samen met steden, OV-bedrijven en onderzoeksinstituten aan nog meer oplossingen voor flexibel Openbaar Vervoer.

U kunt hier meer lezen over flexibel Openbaar Vervoer.