De Hubertustunnel in Den Haag is één van de langste stadstunnels van ons land en de eerste die onder bestaande bebouwing is geboord. De tunnel maakt deel uit van de Noordelijke Randweg Den Haag en vermindert de verkeersdruk aanzienlijk. Het door Siemens op maat aangelegde bedienings- en besturingssysteem stelt de gebruiker én de veiligheid in de tunnel centraal.

De Hubertustunnel is aangelegd om het verkeer op de Waalsdorperweg te ontlasten. Zo’n 26.000 verkeersbewegingen per dag zorgden er voor veel files, sluipverkeer en stank- en geluidsoverlast. De Hubertustunnel heeft dat aantal met de helft teruggedrongen. Met een lengte van zo’n 1.600 meter is het één van de langste stadstunnels van ons land. Het is in Nederland de eerste, onder bestaande gebouwen, geboorde tunnel.

In opdracht van Homij/VTN Hubertus vof, onderdeel van de Hubertus Tunnel Combinatie, heeft Siemens het bedienings- en besturingssysteem van de tunnel ontworpen en uitgevoerd. Dat systeem is in goede afstemming met de verkeersleiders geïntegreerd in de Verkeerscentrale Scheveningen. Samen met hen – én door gebruik te maken van een simulatiemodel – zijn uiteindelijk de gewenste gebruikersschermen ontstaan. Voor de Hubertustunnel is naast de gebruikelijke scenario’s ook het scenario voor tweerichtingsverkeer in één tunnelbuis uitgewerkt en geïmplementeerd.

Europese veiligheidseisen

Tijdens de ontwerpfase zijn verscherpte eisen vanuit Europese wetgeving op het gebied van tunnelveiligheid in het ontwerp opgenomen. Deze eisen hadden een aanzienlijke invloed op het oorspronkelijke ontwerp van de opdrachtgever: de primaire processen en de bijbehorende scenario’s zijn sterk gewijzigd.

Samenwerking

Door nauwe en goede samenwerking met de opdrachtgever en het bevoegd gezag (met name de brandweer) zijn de aanpassingen op het vlak van tunnelveiligheid binnen de beschikbare tijd gerealiseerd. De raakvlakken tussen de tunneltechnische installaties en de bedienings- en besturingsinstallatie zijn tijdig gerealiseerd door het opnemen van mijlpalen in de planning van het ontwerp en de uitvoering.

Hubertustunnel: beproefde bouwstenen

In de bedienings- en besturingsinstallatie zijn bouwstenen gebruikt uit het International Tunnel Control Center (ITCC) van Siemens. Dat zorgt voor beproefde oplossingen, die de bedienings- en besturingsinstallatie ook goed onderhoudbaar maken. De doorlooptijd van de ontwerp- en realisatiefase is ook korter geworden, mede omdat de ITCC-bouwstenen al uitgebreid getest en gedocumenteerd zijn.

Gebruiker centraal

Het eindresultaat is een tunnel die als een integraal functionerend systeem is ontworpen én aangelegd. De gebruiker staat hierbij centraal, omdat er actief is afgestemd met de opdrachtgever, het bevoegd gezag, hulpdiensten (brandweer), de verkeersleiding en de beheerorganisatie.

“Tijdens de ontwerpfase van de Hubertustunnel is de Europese regelgeving op het gebied van tunnelveiligheid flink aangescherpt. In samenspraak met het consortium zijn de primaire processen en alle scenario’s nóg eens onder de loep genomen en is het tunnelontwerp nog flink gewijzigd. Dit heeft geresulteerd in een van de veiligste tunnels van Europa. ”

Hier vindt u meer infromatie over de Hubertustunnel