In opdracht van Rijkswaterstaat gaat Siemens Mobility de SCADA-bovenlaag van de Hollandsche IJsselkering vervangen. Daarmee is de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het bedienings- en besturingssysteem van de stormvloedkering tot aan de volgende systeemvervanging in 2027/2028 gewaarborgd.

De Hollandsche IJsselkering is een van de zes stormvloedkeringen die onder beheer staan van Rijkswaterstaat. Vijf ervan maken deel uit van de Deltawerken, Oosterscheldekering, Maeslantkering, Hartelkering en de Haringvlietsluizen. Siemens Mobility voert diverse werkzaamheden uit bij deze vijf stormvloedkeringen.

Migratie SCADA bovenlaag

De installatie voor het besturen, bedienen en bewaken van de Hollandsche IJsselkering is opgebouwd uit componenten van Siemens. Om de betrouwbaarheid en beschikbaarheid te kunnen blijven garanderen, moeten de hardware en de software worden aangepast. Vervolgens gaat Siemens Mobility het vernieuwde besturings- en bedieningssysteem onderhouden voor een periode van minimaal 5 jaar met een optie tot verlenging van 1 jaar.

Continuïteit geborgd

Siemens Mobility past in 2022 het bestaande Test- en Ontwikkelsysteem (TOS) aan en vervangt de bestaande SCADA-bovenlaag inclusief servers en switches. Om de performance en continuïteit van de Hollandsche IJsselkering tijdens de operatie te borgen, zal Siemens Mobility gebruik maken van haar opgedane kennis en ervaring bij de migratie van de besturing van o.a. de Hartelkering.

Hoogwaterbescherming

De Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel is het eerst gebouwde Deltawerk. Sinds 1958 beschermt deze stormvloedkering het laagstgelegen deel van Nederland. De kering heeft twee stalen schuiven die bij hoog water kunnen zakken. Dat gebeurt gemiddeld drie tot vier keer per jaar, bij een waterstandsvoorspelling van 2,00 meter boven NAP. Meestal volstaat het om slechts één schuif neer te laten. Alleen bij noodweer gaan beide schuiven dicht, om zo de Hollandsche IJssel geheel af te sluiten. Wanneer de schuiven open zijn, kunnen schepen onder de kering door varen. In 2020 liet Rijkswaterstaat diverse werkzaamheden uitvoeren, waaronder het verstevigen van de stalen damwanden en betonreparaties. Daarnaast gaat RWS in 2021 de aandrijflijnen vervangen.