Coöperatieve mobiliteit biedt kansen om de verkeersdoorstroming en -veiligheid te verbeteren, emissies terug te dringen en te besparen op de aanleg en het onderhoud van infrastructuur. Hoe dicht zijn we bij een grootschalige uitrol van deze technologie? Dit is het onderwerp van de whitepaper coöperatieve mobiliteit.

Engels en Nederlands

Naast de Engelse versie is er ook een Nederlandse versie beschikbaar