De media-aandacht omtrent vervuiling spitst zich vaak toe op auto’s, maar het aandeel van het commerciële verkeer in de vervuiling mag evenmin onderschat worden (hoewel ook dit verkeer steeds schoner wordt). Siemens denkt met de eHighway, elektrificatie middels bovengrondse stroomkabels, een adequaat middel tegen deze vervuiling gevonden te hebben.

De elektrische hybride trucks maken gebruik van de bovenleiding om de elektromotor te voeden. Wanneer de trucks het bovenleidingtraject verlaten dan zakt de pantograaf automatisch en vervolgen zij hun weg als dieseltruck.

Vrachtwagens met een elektrische of een dieselelektrische aandrijving rijden via een intelligente pantograaf op deze strook elektrisch. Wanneer de trucks het bovenleidingtraject verlaten dan zakt de pantograaf automatisch en vervolgen zij hun weg als dieseltruck.

Ehighway: test in de praktijk

De technologie wordt in de praktijk getest in Carson, Californië.