Ze lijken vanuit het niets te ontstaan en het verkeer op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg heeft er iedere ochtend en avond last van: spookfiles. De provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn een praktijkproef met intelligente verkeerstechnologie gestart om het probleem te bestrijden.

Eddy Verhoeven, projectmanager bij Siemens, legt uit waar spookfiles vandaan komen: ‘In een verkeerssituatie die bijna verzadigd is, heeft de kleinste onverwachte beweging een negatief effect op het verkeer stroomopwaarts. Er hoeft maar één iemand op de rem te gaan staan, en het verkeer enkele kilometers verderop komt tot stilstand.’

Draadloos verkeersmanagement

Aangezien de oplossing niet altijd ligt in het aanleggen van meer asfalt, wordt er momenteel gekeken naar draadloze verkeersmanagement-technieken om voertuigen met elkaar en de wegkant te laten communiceren. Een projectteam onderzoekt of het verstrekken van in-car-snelheidsadviezen het ontstaan van schokgolven en daarmee spookfiles kan verkleinen of zelfs voorkomen. Het bestrijden van spookfiles op de A58 is een van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit project loopt tot eind 2016.

WiFi-bakens

Enkele honderden voertuigen die dagelijks over de A58 rijden worden vanaf eind september uitgerust met coöperatieve on board units. Deze zenden vier keer per seconde informatie uit naar andere auto’s en naar antennes (WiFi-bakens) langs de weg. De data worden verzameld op servers in De Innovatiecentrale te Helmond. Op basis hiervan genereren serviceproviders spookfile-berichten, die via de bakens worden verstuurd naar de on board units. Deelnemers aan de proef krijgen dus tijdens het rijden adviezen om filevorming te voorkomen.

Voortschrijdend inzicht

Verhoeven noemt het project een mooi voorbeeld hoe overheid en marktpartijen samen innovaties kunnen ontwikkelen in een sfeer van voortschrijdend inzicht. Siemens bouwt mee aan de infrastructuur voor het project. Het bedrijf plaatst momenteel een deel van de coöperatieve bakens langs de weg en richt in Helmond de servers in. Begin juli wordt de infrastructuur opgeleverd. Vervolgens kan het testen van start gaan. Wegverkeersleiders van de verkeerscentrale Zuid-Nederland in Helmond gaan tijdens de proef via de Innovatiedesk in de gaten houden welk effect de maatregelen hebben op het verkeer.

Nauwkeurig

De ambities van de projectpartners reiken verder dan alleen het verbeteren van de doorstroming op de A58. Ze hopen ook een basis te leggen voor het verder uitrollen van Talking Traffic in Nederland en Europa. Op termijn kan wifi-communicatie tussen voertuigen en de wegkant wellicht de huidige matrixborden en bewegwijzering overbodig maken. Het informeren van weggebruikers zou hierdoor goedkoper en nauwkeuriger worden, persoonlijker en dus effectiever.

Kijk hier voor meer informatie over het project Spookfiles A58.