Dertig jonge medewerkers van Siemens Mobility en Rijkswaterstaat kregen onlangs een rondleiding door de Koningstunnel, die eind augustus na een grondige renovatie wordt heropend voor het verkeer. Na afloop gingen ze in gesprek over de voordelen en leerpunten van het werken met een digital twin.

De bijeenkomst was georganiseerd door Young Mobility en Jong CIV, de jongerenorganisaties van respectievelijk Siemens Mobility en Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening. Siemens is in opdracht van de Gemeente Den Haag alle tunnelinstallaties in de Koningstunnel aan het vernieuwen en heeft voorafgaand aan de werkzaamheden buiten een ‘digital twin’ gemaakt. In deze virtuele kopie van de tunnel worden alle installaties en hun onderlinge koppeling op intelligente wijze, in 3D, gesimuleerd. Dit draagt bij aan het reduceren van faalkosten tijdens de implementatie. De virtual twin kan echter ook ingezet worden om operators vroegtijdig te trainen. Mede hierdoor kan de Koningstunnel vijf weken eerder dan gepland worden heropend voor het verkeer.

Nauwkeurigheid belangrijk

Digital twins moeten een uiterst nauwkeurige weergave van de realiteit zijn. “Je vertrouwt erop dat je het model één-op-één buiten gaat realiseren”, zegt Daniel Janson van Siemens Mobility, die het bezoek aan de Koningstunnel mee organiseerde. “Als het niet gedetailleerd genoeg is, kun je rariteiten tegenkomen. Zo kwamen wij er tijdens de werkzaamheden in de tunnel achter dat een sleuf in het wegdek niet was opgenomen in het model, waardoor deze dwars door een detectielus liep. Ook bleek een van de matrixborden bij het inrijden van de tunnel onvoldoende zichtbaar te zijn. Vanzelfsprekend lossen we deze restpunten op voor de tunnel wordt heropend, maar het is wel een leerpunt voor volgende projecten. Je wilt het liefst alles in één keer goed doen.”

Koningstunnel Young Siemens en Rijkswaterstaat

Goede samenwerking

Na het bezoek aan de tunnel kregen de deelnemers op het kantoor van Siemens Mobility in Zoetermeer een toelichting over het werken met digital twins binnen zowel Siemens als Rijkswaterstaat. Ze gingen hierover met elkaar in gesprek op basis van verschillende stellingen, zoals ‘Opdrachtgevers moeten digital twins verplicht maken’. Uit de discussie bleek onder meer dat digital twins een handig middel zijn om als opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar te praten. Het is echter vooral belangrijk om goed samen te werken en per project te bekijken of het maken van een digital twin meerwaarde kan leveren. Het lijkt ook nuttig om de kosten en baten van het toepassen van een digital twin in kaart te brengen.

Kennis en visie delen

“Al met al een leerzame dag voor beide organisaties”, besluit Janson. “Het is fijn om kennis en visie te delen, te netwerken en van elkaar te leren. Daarom proberen we regelmatig samen met de opdrachtgever een bezoek te brengen aan een bijna voltooid project.” De dag werd afgesloten met een gezamenlijke borrel waarbij nog volop werd nagepraat.