Minder files, meer verkeersveiligheid en meer reiscomfort – technologie gaat autorijden de komende jaren een stuk leuker maken. En niet alleen dankzij de zelfrijdende auto. “Voor betere doorstroming moeten auto’s niet alleen kunnen zien, maar vooral ook onderling communiceren.”

’s Ochtends instappen in de auto, vertellen waar je naar toe wilt en vervolgens rustig je e-mail lezen terwijl je auto geheel zelfstandig naar je bestemming rijdt. Generaties zijn met dit toekomstbeeld opgegroeid. Maar nu is het dan toch zover. Niet alleen Google, maar ook de ene na de andere autofabrikant heeft inmiddels prototypes van de zelfrijdende auto gedemonstreerd.
“Het tijdperk van de zelfrijdende auto is aangebroken”, zei minister Schultz van Haegen vorig jaar. En als het aan haar ligt, gaat Nederland op dit gebied internationaal voorop lopen, met testfaciliteiten en allerlei pilotprojecten. “De zelfrijdende auto zal positief bijdragen aan de doorstroming en veiligheid van het verkeer op ons drukke wegennet.”

Kijken en praten

Dat de autonome, zelfrijdende auto de verkeersveiligheid fors zal verbeteren, beaamt Eddy Verhoeven (Siemens Mobility). Maar of deze techniek ook automatisch tot betere doorstroming leidt, daar plaatst hij vraagtekens bij. “Als morgen elke Nederlander in een zelfrijdende auto zou stappen, loopt het verkeer waarschijnlijk binnen de kortste keren vast.”Eddy Verhoeven Siemens
Want, legt Eddy uit, de kracht van de zelfrijdende auto is tegelijkertijd zijn beperking. “Hij kan razendsnel registreren wat er in de onmiddellijke omgeving gebeurt en daar real-time op inspelen. Maar voor een vlotte doorstroming op de weg moet je juist verder vooruit kunnen kijken. Dan wil je bijvoorbeeld weten of het twee kilometer verderop druk is op de weg. En de weggebruikers om je heen moeten dat dan ook weten, zodat iedereen zijn snelheid tijdig kan minderen om een file te voorkomen.” Kortom: voor betere doorstroming en minder files is het zaak dat auto’s niet alleen om zich heen kunnen kijken, maar ook kunnen communiceren. Met elkaar, maar ook met infrastructuur langs de weg, zoals verkeerslichten, en met verkeerscentrales. Een principe dat bekendstaat als coöperatieve mobiliteit.

Coöperatief rijden

De mogelijkheden van coöperatieve mobiliteit zijn veelbelovend. Van het waarschuwen van weggebruikers voor een ongeluk dat iets verderop heeft plaatsgevonden tot snelheidsadviezen op maat om bij het volgende verkeerslicht door te kunnen rijden. Maar ook kan de auto in een coöperatief systeem worden ingezet als een rijdende sensor, aldus Verhoeven. “Een on-board-unit kan niet alleen de actuele positie en snelheid doorgeven, maar ook registreren of bijvoorbeeld de ruitenwissers aanstaan of wanneer een rempedaal wordt ingetrapt.” Zulke data kan door wegbeheerders of leveranciers van commerciële diensten weer worden verzameld en bewerkt tot bruikbare informatie over actuele verkeersomstandigheden en filevorming. En zelfs de staat van de weg: zo wist Rijkswaterstaat onlangs uit informatie over de bewegingen van schokdempers af te leiden dat er op een specifieke locatie een gat in het wegdek zat.

IT als kloppend hart

Het mooie van coöperatieve mobiliteit is volgens Verhoeven dat de techniek ervoor al beschikbaar en zelfs bewezen is. “Op Europees niveau is al een speciale wifi-frequentie voor verkeer gereserveerd. En er zijn on-board units en radiobakens op de markt die over die frequentie met elkaar kunnen communiceren. Zelf voeren we langs de A12 bij Zoetermeer tests uit die laten zien dat je met die techniek razendsnel en met heel hoge betrouwbaarheid data kunt versturen.”
Het kloppend hart van een coöperatief systeem is echter de IT-infrastructuur die alle datastromen in goede banen moet leiden. Alle gegevens moeten verzameld worden én gevalideerd worden. Vervolgens moeten ze ontsloten worden voor service providers. “Dat kunnen wegbeheerders zoals Rijkswaterstaat zijn, die concrete waarschuwingen, omrijroutes of snelheidsadviezen willen afgeven. Maar ook commerciële partijen, zoals leveranciers van navigatiediensten. Ik kan me voorstellen dat service providers zich straks abonneren op bepaalde informatieprofielen. Op basis daarvan kunnen ze adviezen formuleren voor individuele weggebruikers of voor weggebruikers in een bepaald gebied.” En die adviezen moeten vervolgens door het systeem weer automatisch verzonden worden naar alleen díé weggebruikers voor wie de informatie op dat moment relevant is.

Coöperatief of connected?

Hoe dat coöperatieve systeem de komende jaren zich precies ontwikkelt, is nog onzeker. De techniek is niet het voornaamste knelpunt: dat is eerder organisatorisch van aard. Op Europees niveau moeten afspraken worden gemaakt over standaarden, zodat een Nederlandse auto ook in Duitsland met de wegkant kan communiceren. Er moeten duidelijke afspraken komen over de beveiliging en certificering van de techniek. Zodat wegbeheerders en automobilisten ervan op aan kunnen dat berichten ook inderdaad van elkaar afkomstig zijn.
Een belangrijke vraag is volgens Verhoeven ook wie het voortouw neemt bij het aanleggen van de benodigde infrastructuur. De Nederlandse overheid lijkt te mikken op een scenario waarin de markt (lees: aanbieders van diensten) zelf het initiatief nemen om de infrastructuur aan te leggen. Of ze daar uit zichzelf voldoende brood in zien, is lang niet zeker. Voor bepaalde diensten lijkt er immers een goedkoper alternatief voorhanden: de mobiele netwerken waarover je ook nu al real-time verkeersinformatie kunt binnenhalen, via apps als Flitsmeister of Google Maps.
Eddy ziet zeker de waarde in van zulke ‘connected mobiliteit’. “Voor sommige toepassingen, met name op het gebied van navigatie en routeadvies, is het een prima oplossing. Maar een connected systeem is niet geschikt voor tijdskritische toepassingen. Denk aan het waarschuwen voor een incident, een paar honderd meter verderop. Of voor iemand die door rood licht rijdt.” In zulke situaties is het zaak dat de complete communicatiecyclus (voertuig – wegkant- database- service provider en weer terug) in seconden of zelfs fracties van seconden verloopt. “Dat kunnen mobiele netwerken – zelfs de heel snelle – niet garanderen. In elk geval niet met de hoge betrouwbaarheidspercentages die in zulke situaties vereist zijn.”

Kip en ei

Kortom: als we het potentieel van coöperatieve mobiliteit volledig willen benutten, zal er een aparte infrastructuur voor moeten worden aangelegd. Die vergt weliswaar de nodige aanvangsinvesteringen, maar biedt volgens Verhoeven ook perspectief op forse kostenbesparingen. “Een doorbraak van coöperatieve mobiliteit betekent dat wegbeheerders minder en uiteindelijk helemaal geen bebording en signaalgevers langs en boven de weg hoeven te installeren en te onderhouden.”
Zo’n doorbraak vereist natuurlijk wel dat er voldoende coöperatief toegeruste auto’s rondrijden. Verhoeven: “Eigenlijk is het een klassiek kip-eidilemma. Zolang er geen coöperatieve systemen zijn zullen fabrikanten en autobezitters niet snel investeren in coöperatieve modules. Maar zolang er niet genoeg coöperatieve voertuigen rondrijden, is het voor wegbeheerders en service providers niet aantrekkelijk om te investeren in infrastructuur en diensten.”
Misschien, denkt Verhoeven, kunnen we stapsgewijs naar een coöperatief model toewerken. “Je kunt coöperatieve techniek in eerste instantie inzetten om hulpdiensten of openbaar vervoer te laten communiceren met verkeerslichten, zodat die langer op groen blijven. Diezelfde techniek kun je vervolgens inzetten om voertuigen te informeren over de volgende groenlichtfase, zodat ze hun snelheid kunnen aanpassen. Dat is interessant voor logistieke bedrijven, maar ook voor leasemaatschappijen. Zo kun je stap voor stap naar een coöperatief systeem toewerken, waarin steeds meer weggebruikers profiteren van betere doorstroming én hogere veiligheid.”

Coöperatieve techniek in de praktijk

Corridor Rotterdam-Wenen
Nederland, Duitsland en Oostenrijk hebben langs de complete corridor Rotterdam-Wenen wifi-bakens geïnstalleerd. De komende jaren worden stapsgewijs verschillende coöperatieve diensten uitgerold, waaronder waarschuwingen voor naderende wegwerkzaamheden en het inwinnen van verkeersinformatie via coöperatieve modules in auto’s.

A58- Spookfiles
Langs de A58 tussen Tilburg en Eindhoven zetten verschillende partijen, waaronder Siemens, coöperatieve techniek in om spookfiles te voorkomen. Door automobilisten tijdig te waarschuwen voor drukte en ze snelheidsadviezen op maat te geven, kunnen de schokgolven die files veroorzaken gedempt worden.