In 2017 worden zo’n 1200 kruisingen in Nederland uitgerust met intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI). Dat hebben leveranciers van VRI’s en verkeersregelingen bekrachtigd met de ondertekening van “Verkeerslichten van de toekomst” op de beurs Verkeer, Mobiliteit en Parkeren in Houten.

De gezamenlijke verklaring vloeit voort uit de afspraken binnen het Partnership Talking Traffic: overheid en bedrijfsleven verbeteren samen de bereikbaarheid, doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid door real-time informatie uit te wisselen tussen weggebruikers en verkeerssystemen. De leveranciers gebruiken internationale standaarden voor data-uitwisseling, waardoor een weggebruiker hard- en software van iedere leverancier kan combineren.

iVRI

Intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) kunnen niet alleen data uitzenden naar voertuigen en fietsers, maar van hen ook data ontvangen en daarop regelingen aanpassen. Doordat ze ‘zien’ welk verkeer eraan komt, kan men bepaalde verkeersstromen prioriteit geven boven andere. Zo kan bijvoorbeeld het licht op groen springen als nood- en hulpdiensten of vrachtwagens een kruispunt naderen. Wat leidt tot minder wachttijden, vertragingen en emissies en een lager brandstofverbruik. En dus maatschappelijke meerwaarde oplevert: regelingen van verkeerslichten die niet passen bij het werkelijke verkeersaanbod zorgen op dit moment nog voor zo’n € 90 miljoen maatschappelijke schade per jaar.

Cloud-i-VRI

Als deelnemer binnen het Partnership Talking Traffic heeft ook Siemens de overeenkomst ondertekend. “Wij geloven in de kracht van innovatie”, aldus Gerben Passier van Siemens Mobility. “Coöperatieve mobiliteit (C-ITS) vormt wat ons betreft de toekomst. Met onze dienst voor intelligente cloud verkeersregelinstallaties (cloud-i-VRI) sluiten we hier naadloos bij aan.” Via deze cloud-oplossing van Siemens kunnen ontwikkelaars over de hele wereld straks diensten ontwikkelen die informatie geven om de verkeersdoorstroming te verbeteren. “We stoppen de processor niet meer in de automaat maar realiseren deze functionaliteit in de cloud”, licht Passier toe. “Hierdoor houden we de beheerskosten voor wegbeheerders laag en maken we verkeerslichten klaar voor de toekomst. Big data technologie en de Internet of Things maken dit mogelijk. Een echte leveranciersonafhankelijke oplossing.”

Fotografie: Paul Voorham

Bart Smolders (Directeur Siemens Mobility) tekent contract iVRI

Bart Smolders, Directeur Siemens Mobility, tekent contract iVRI