Tussen Apeldoorn en Azelo wordt de A1 over een afstand van 45 kilometer verbreed. In opdracht van Heijmans levert Siemens Mobility de wegkantsystemen voor de verkeerssignalering. Voor de systemen tussen Apeldoorn en Rijssen, fase 1 van het project, is de uitvoering in volle gang en worden de systemen in bedrijf genomen en getest met de verkeerscentrale in Wolfheze.

De verbreding van de snelweg verloopt in twee fasen. In fase 1 wordt de A1 tussen Apeldoorn en Deventer verbreed naar 2 x 4 rijstroken en tussen Deventer-Oost en Rijssen naar 2 x 3 rijstroken. Dit gedeelte wordt in september opengesteld voor het verkeer. In fase 2 wordt het weggedeelte tussen Rijssen en Knooppunt Azelo verbreed naar 2 x 3 rijstroken. Dit tracédeel betreft een aanvullende opdracht die na de officiële opdrachtverstrekking is verworven. Volgens de huidige planning is de uitvoering hiervoor gepland tussen augustus 2020 en april 2021 en wordt deze fase in het najaar van 2021 opengesteld voor weggebruikers.

Automatische Incident Detectie

Siemens Mobility levert aan de hand van het wegontwerp van Heijmans voor het hele tracé de verkeerssignalering. Het gaat om 62 OS7-wegkantsystemen, 32 DS7-detectorstations en 377 LED-signaalgevers voor op de portalen boven de snelweg. Van Apeldoorn tot Deventer-Oost wordt de reeds bestaande verkeerssignalering vervangen door nieuwe systemen. Verderop wordt alles nieuw aangelegd. De verkeerssignalering maakt onder andere Automatische Incident Detectie (AID) mogelijk. Bij de portalen met signaalgevers zitten detectielussen in het wegdek. Tussen de portalen zijn detectorstations geplaatst waarop eveneens detectielussen zijn aangesloten. Op die manier wordt de intensiteit en snelheid van het verkeer continu gemonitord en doorgestuurd naar de systemen in de Verkeerscentrale Noord- en Oost-Nederland in Wolfheze. Als ergens een file ontstaat, wordt in de verkeerscentrale aan de hand van gegevens van de onderstations bepaald op welke portalen een verkeersmaatregel geplaatst wordt om het achteropkomende verkeer tijdig te waarschuwen zodat weggebruikers hun snelheid kunnen aanpassen. De verkeerssignalering wordt ook gebruikt om bijvoorbeeld bij calamiteiten op afstand rode kruizen te zetten om zo situaties op de weg veilig te stellen.

Databasewissels

Alle kasten voor fase 1 zijn inmiddels gebouwd en geleverd. De uitvoering gaat zeer voorspoedig en de samenwerking met Heijmans verloopt bijzonder goed. In oktober 2019 kon ook Siemens Mobility starten met de eerste inbedrijfstel acties en databasewissels. Hierbij wordt de koppeling en gegevensuitwisseling tussen de systemen langs de snelweg en de verkeerscentrale getest. Ook de komende maanden worden nog de nodige databasewissels en faseringen uitgevoerd, waarbij de systemen op het snelweggedeelte van Twello tot Rijssen in bedrijf gaan voor de openstelling van fase 1 medio September 2020.