Pagina 6

Road & City door Redactie MobilityMatters |

De toekomst van Intelligente Transport Systemen

Betere doorstroming, grotere verkeersveiligheid, lagere emissies en een besparing op aanleg en onderhoud van wegkantapparatuur – het potentieel van connected en coöperatieve mobiliteit is veelbelovend, zowel voor wegbeheerders, weggebruikers als de maatschappij. Maar hoe dichtbij is een grootschalige uitrol van deze techniek? In Nederland zijn gemeenten als Delft, Zoetermeer en Helmond en de provincie...

Lees verder

Road & City door Redactie MobilityMatters |

Tijd om te versnellen

Ondanks de politieke ambities wordt het niet eenvoudig om de afgesproken klimaatdoelstellingen te halen. Een belangrijk element hierin is de transitie van onze transportsystemen. Elektrische voertuigen, zelfrijdende auto’s en connectieve mobiliteit kunnen een forse bijdrage leveren aan het terugdringen van de broeikasgassen.

Lees verder

Road & City door Redactie MobilityMatters |

Een frisse kijk op OV-systemen

Oplossingen voor Openbaar Vervoer (OV) zullen in de toekomst steeds meer aandacht moeten hebben voor individuele mobiliteit. Automatisering en digitalisering maken dit mogelijk.

Lees verder

Road & City door sysadmin |

Op weg naar een wereld zonder privéauto

Ondanks de dichtslibbende wegen en de stijgende CO2-emissies neemt het aantal voertuigen wereldwijd nog steeds toe. Met welke uitdagingen heeft de transportsector te maken? U leest het in een interview met vervoersdeskundige Prof. José Viegas, secretaris-generaal van het International Transport Forum (ITF) bij de OECD in Parijs van 2012 tot 2017.

Lees verder

Road & City door Redactie Mobility Matters |

Wereldsteden investeren in slimme mobiliteit

Autovriendelijke binnensteden geraken uit de mode. Wereldwijd spelen steden in op het groeiende aantal stedelingen, de milieuproblematiek en het feit dat de infrastructuur niet ongebreideld verder kan worden uitgebouwd. Hoe ze dat doen? 

Lees verder