Pagina 5


Road & City door Redactie MobilityMatters |

Siemens-Heijmans renoveert Koningstunnel Den Haag

Het consortium Siemens-Heijmans heeft van de gemeente Den Haag de definitieve gunning ontvangen om de Koningstunnel in het centrum van Den Haag te renoveren en daarna zeven jaar te onderhouden. De tunnel zal bovendien worden aangepast aan de nieuwste eisen van de Tunnelwet.

Lees verder

Road & City door Redactie MobilityMatters |

De toekomst van Intelligente Transport Systemen

Betere doorstroming, grotere verkeersveiligheid, lagere emissies en een besparing op aanleg en onderhoud van wegkantapparatuur – het potentieel van connected en coöperatieve mobiliteit is veelbelovend, zowel voor wegbeheerders, weggebruikers als de maatschappij. Maar hoe dichtbij is een grootschalige uitrol van deze techniek? In Nederland zijn gemeenten als Delft, Zoetermeer en Helmond en de provincie...

Lees verder

Road & City door Redactie MobilityMatters |

Tijd om te versnellen

Ondanks de politieke ambities wordt het niet eenvoudig om de afgesproken klimaatdoelstellingen te halen. Een belangrijk element hierin is de transitie van onze transportsystemen. Elektrische voertuigen, zelfrijdende auto’s en connectieve mobiliteit kunnen een forse bijdrage leveren aan het terugdringen van de broeikasgassen.

Lees verder

Road & City door Redactie MobilityMatters |

Een frisse kijk op OV-systemen

Oplossingen voor Openbaar Vervoer (OV) zullen in de toekomst steeds meer aandacht moeten hebben voor individuele mobiliteit. Automatisering en digitalisering maken dit mogelijk.

Lees verder